Essays about: "system on internet"

Showing result 1 - 5 of 954 essays containing the words system on internet.

 1. 1. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jessica Lernå; [2023]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Abstract : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. READ MORE

 2. 2. Third-party risks in industrial control systems: : A case study in the wind power sector

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Abdullahi Ahmed; [2023]
  Keywords : Supply chain security; Wind power; Risk management; Third-party risk management; SCADA-system; Säkerhetshantering för försörjningskedjan; Vindkraft; Riskhantering; Tredjeparts riskhantering; SCADA-system;

  Abstract : This report investigates third-party risk for SCADA systems, using Swedish wind power as an empirical case study. Supervisory, Control, and Data Acquisition (SCADA) systems are used in the wind power industry to monitor and control the operational process. The paper also proposed potential strategies for reducing third-party risks and exposures. READ MORE

 3. 3. RESTful Configuration of an Internet of Things Border Router

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : David Ryan; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Maskinerna som utgör ett Internet of Things nätverk är ofta utspridda över stora ytor vilket gör konfiguration och underhållsarbete tidskrävande. Detta projekt ämnar utveckla en tjänst för Internet of Things maskiner som tillåter en administratör att från en avlägsen plats konfigurera nätverksinställningar i maskinerna. READ MORE

 4. 4. Hybrid Microwave Resonator-Nanoscale Conductor Systems

  University essay from Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Daniel Larsson Persson; [2023]
  Keywords : Circuit Quantum Electrodynamics; Open Quantum Systems; Gaussian States; Two-Mode Two-Photon Jaynes-Cummings Model; Jaynes-Cummings Model; Lyapunov Equation; Phase-Space Description; Duan Criterion; Entanglement; Light-Matter Interaction; Mean Field; Double Quantum Dot; Harmonic Oscillator; Two-Mode Squeezing; Symplectic Form; GKSL Equation; Lindblad Equation; Physics and Astronomy;

  Abstract : Entanglement is a fundamental aspect of quantum computation and quantum information processes. In this work, we analyse the entanglement of two microwave resonators when connected to a semiconductor double quantum dot. READ MORE

 5. 5. Collecting Cyber Traces : Adding Forensic Evidence In Threat Models

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Dingli Mao; [2023]
  Keywords : Threat Modeling; Security and Risk Analysis; Forensic Evidence; Domain Specific Language; hotmodellering; Säkerhet och riskanalys; Kriminaltekniska bevis; Domänspecifikt språk;

  Abstract : There is a rising concern about cyber security as both industry and individuals depend increasingly on the Internet. Threat modeling and attack simulations are the main approaches for the security analyst to examine the universal reliability of Information Technology infrastructures. READ MORE