Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 186 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. The impact of prebiotic supplementation in piglets and its effect on learning and memory

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kirste Mccrea; [2018]
  Keywords : Pigs; ; T-maze; ; Microbiota-gut-brain-axis; ; Beta-glucan; ; Cognition;

  Abstract : The microbiota-gut-brain axis is known to have the ability to influence host physiology and behaviour. Studies have demonstrated an impact from gut microbiota on a variety of behaviours, such as learning and memory, largely through the use of rodent models. READ MORE

 2. 2. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sanna Pasanen; [2018]
  Keywords : slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Abstract : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. READ MORE

 3. 3. Mekanisk drivning vid slakt och dess effekt på nötkreaturens (Bos taurus) beteende

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Denice Lodnert; [2018]
  Keywords : nötkreatur; stressbeteenden; slakt; mekanisk drivning;

  Abstract : The Swedish human population´s beef consumption is high and in recent years, more consumers have gained insight regarding obtained values when buying meat produced in Sweden. With an increased awareness, the demands on meat production also increases. Slaughter is a part of the meat production where the risk of impaired animal welfare is present. READ MORE

 4. 4. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE

 5. 5. Effects on the Hippocampal Volume and Function : Stress and Depression Versus Physical Exercise

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Emelie Olson; [2018]
  Keywords : hippocampus; hippocampal volume; hippocampal function; memory; stress; depression; physical exercise;

  Abstract : In this essay, changes in the human hippocampal volume and function induced by stress, depression and physical exercise are examined. Hippocampus is crucially involved in the acquisition and retrieval of episodic and spatial memory, and hippocampal volume correlates with episodic and spatial memory performance. READ MORE