Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 264 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : August Rooth; [2023]
  Keywords : Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Abstract : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. READ MORE

 2. 2. Evaluation of liver and fur copper concentrations in dairy cows : in relation to dietary intake of copper and molybdenum

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Hansen; [2023]
  Keywords : copper; copper status; dairy cow; fur; liver; molybdenum; ruminant;

  Abstract : Koppar (Cu) har en avgörande roll i flera viktiga metaboliska funktioner och är en essentiell mineral för idisslare. Kopparbrist kan resultera i ett flertal problem som påverkar djurets hälsa och produktion, men även överutfodring av Cu kan resultera i allvarliga kliniska symptom på grund av ackumulering av Cu i levern. READ MORE

 3. 3. On-farm slaughter and emergency slaughter in Sweden : prerequisites for reducing food loss of pigs and cattle

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Rasmus Björn; Albin Kauppi; [2023]
  Keywords : Animal welfare; Cattle; Mortality; On-farm slaughter; On-farm emergency slaughter; Pigs;

  Abstract : Although consumers are responsible for much food waste, recent studies have shown significant losses on farm-level. A recent report published by the Swedish Board of Agriculture presented that 3% and 8% of pigs and cattle are lost respectively, requesting further research regarding the potential in salvaging meat through on-farm slaughter (OFS) and on-farm emergency slaughter (OFES). READ MORE

 4. 4. Exploring the genetic cause of myotonic dystrophy in horses

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Thomas Simon; [2023]
  Keywords : genetics; bioinformatics; myotonic dystrophy; horses; variant analysis;

  Abstract : Myotonic Dystrophy (MD) is an inherited neuromuscular disorder that leads to a wide range of clinical signs including stiffness, abnormal muscle relaxation, and muscle atrophy or hypertrophy. Affected muscles develop a prolonged contracture in response to percussion of the muscle and show waxing and waning complex repetitive discharges in electromyography (EMG). READ MORE

 5. 5. Husdjurens roll för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Amanda Algotson; [2023]
  Keywords : Agenda 2030; globala hållbarhetsmålen; husdjur; djurvälfärd; nötkreatur; gris; fjäderfä; akvakultur;

  Abstract : År 2015 beslöt FN om 17 hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030. De finns för att världen ska bli fri från hunger och fattigdom, för att samhället ska bli mer jämställt och för att skydda miljön. READ MORE