Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 240 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Ersbring; [2021]
  Keywords : kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Abstract : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. READ MORE

 2. 2. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Gripsborn; [2021]
  Keywords : hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Abstract : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. READ MORE

 3. 3. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Lejon Flodin; [2021]
  Keywords : GBS; Camelus dromedarius; tetracycline resistance; mastitis; milk; pastoralist;

  Abstract : Camels (Camelus dromedarius) are the most valuable livestock species in the arid and semi-arid lands in the Horn of Africa where the majority of the human population adopts a pastoralist lifestyle with extensive animal husbandry. Camels provide an important food source, milk, which is considered to be the most important commodity, and a source of income for the pastoralists. READ MORE

 4. 4. Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt : en studie av friska och kroniskt sjuka katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Jettel; [2021]
  Keywords : hårkortisolkoncentration; HCC; katt; kronisk stress;

  Abstract : Kortisol är ett hormon i gruppen glukokortikoider som frisläpps från binjurebarken till blodet efter signal från hypotalamus och hypofysen. Kortisol har flera funktioner i kroppen, där en av de viktigaste är att vara ett stresshormon för att hjälpa individen att överleva i situationer då viktiga resurser ej finns att tillgå. READ MORE

 5. 5. Context dependent variation in aggression and mating behaviour in the pygmy halfbeak (Dermogenys collettei) : a study of wild population

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Piotr Michalak; [2021]
  Keywords : aggression; animal behaviour; ecology; environment; group size; halfbeak; mating; OSR;

  Abstract : To understand animal behaviour, it is important to consider the environment in which it occurs. The environment, consisting of both abiotic factors and social context, is usually highly variable and leads to variation in individual’s and group’s behaviour. READ MORE