Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 187 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 2. 2. The impact of prebiotic supplementation in piglets and its effect on learning and memory

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kirste Mccrea; [2018]
  Keywords : Pigs; ; T-maze; ; Microbiota-gut-brain-axis; ; Beta-glucan; ; Cognition;

  Abstract : The microbiota-gut-brain axis is known to have the ability to influence host physiology and behaviour. Studies have demonstrated an impact from gut microbiota on a variety of behaviours, such as learning and memory, largely through the use of rodent models. READ MORE

 3. 3. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Sanna Pasanen; [2018]
  Keywords : slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Abstract : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. READ MORE

 4. 4. Mekanisk drivning vid slakt och dess effekt på nötkreaturens (Bos taurus) beteende

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Denice Lodnert; [2018]
  Keywords : nötkreatur; stressbeteenden; slakt; mekanisk drivning;

  Abstract : The Swedish human population´s beef consumption is high and in recent years, more consumers have gained insight regarding obtained values when buying meat produced in Sweden. With an increased awareness, the demands on meat production also increases. Slaughter is a part of the meat production where the risk of impaired animal welfare is present. READ MORE

 5. 5. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE