Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 203 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnéa Sällström; Josefin Mårtensson; [2019]
  Keywords : övervikt; fetma; hund; hullbedömning; prevalens; djuromvårdnad;

  Abstract : Övervikt hos hundar är en av de vanligaste nutritionsrelaterade sjukdomarna med många konsekvenser bland annat i form av allvarliga följdsjukdomar. Övervikt beskrivs som en ackumulering av fettvävnad och definieras som en ökning av 15%, eller mer, av kroppsvikten jämfört med idealvikten. READ MORE

 2. 2. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sarah Henry Bergman; [2019]
  Keywords : betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Abstract : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. READ MORE

 3. 3. Dietfoder för viktminskning för hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Matilda Tochtermann; [2019]
  Keywords : övervikt; viktminskning; hund; dietfoder; nutrition; mättnad;

  Abstract : Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. READ MORE

 4. 4. Progressive retinal atrophy in cats

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Aida Wolf; [2019]
  Keywords : Progressive retinal atrophy; retinal degeneration; cat; feline;

  Abstract : Progressive Retinal Atrophy (PRA) is an umbrella term used to describe a variety of inherited retinopathies observed in multiple species. This literature study focuses on PRA observed in five different cat breeds: Abyssinian, Siamese, Persian, Bengal and African black-footed cat. READ MORE

 5. 5. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Neele Doose; [2019]
  Keywords : halal; slaughter; Sweden;

  Abstract : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. READ MORE