Essays about: "ANIMAL Sex"

Showing result 1 - 5 of 251 essays containing the words ANIMAL Sex.

 1. 1. ESTIMATION OF RADIATION EXPOSURE FROM NATURALLY OCCURRING RADIONUCLIDES IN FOOD AND FOODSTUFF

  University essay from

  Author : Ida Bengtsson; [2022-01-13]
  Keywords : Medical physics; Naturally occurring radionuclides; committed effective dose from ingested radionuclides; Biokinetic models;

  Abstract : Purpose: The main purpose of this study was to provide an estimation of the committed effective dose received by the Swedish population from naturally occurring radionuclides (NORM) in the diet. This study was also aiming to investigate the impact on the committed effective dose due to the new developments in the biokinetic model for Po 210 . READ MORE

 2. 2. Betesdriftens kostnad : vid uppfödning av mjölkraskvigor

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Mikaela Samuelsson; Lovisa Söderlund; [2022]
  Keywords : Kostnad på bete; kviga; TB-kalkyl; betesdrift; stöd; vikt på kviga; tillväxt; kostnadssimulering; uppfödning;

  Abstract : I Sverige finns en beteslagstiftning som är tvingande och därmed måste alla nötkreatur över sex månaders ålder vara ute på bete under sommaren. Beroende på vart i landet produktionen bedrivs är längden av betesdriften varierande. READ MORE

 3. 3. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Hammarström; [2022]
  Keywords : katt; övervikt; viktminskning; kommunikation;

  Abstract : Övervikt och fetma är vanligt förekommande hälsoproblem hos katter världen över som predisponerar för diverse sjukdomar samt kan förorsaka en sämre livskvalité. Överviktiga katter når sällan sin idealvikt och många som gör det går upp i vikt igen efter avslutat viktminskningsprogram. READ MORE

 4. 4. Slaktutbyte och köttutbyte i nöt- och lammslaktkroppar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sandra Blomberg; [2022]
  Keywords : Slaktutbyte; köttutbyte; kött; nötkreatur; lamm;

  Abstract : Slaktutbyte och köttutbyte speglar det ekonomiska värdet i djur som går till slakt. Slaktutbyte är skillnaden mellan djurets levande vikt innan slakt och slaktkroppens vikt medan köttutbyte är skillnaden mellan slaktkroppens vikt och vikten av köttet på slaktkroppen. READ MORE

 5. 5. Evaluation of bonding and maternal behaviours in cattle : swedish dairy cows in a cow-calf contact system

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Svensson; [2022]
  Keywords : cow-calf contact; cow-calf bonding; maternal behaviours; preference test; dairy production;

  Abstract : In today’s commercial dairy production, it is common practice to separate the cow and calf a few hours after parturition. There is, however, increased interest from both farmers and consumers, to keep the cow and calf together for a longer period while still maintaining dairy production, because it is perceived as more animal friendly. READ MORE