Essays about: "why we study it management"

Showing result 1 - 5 of 163 essays containing the words why we study it management.

 1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 2. 2. Material Supply Chain in the Construction Industry

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Gustav Bergeling; Zulkiflee Binadam; [2019]
  Keywords : Supply chain management; construction industry; change management; organizational culture; planning; core competence;

  Abstract : Purpose The purpose of this study is to understand the reason behind why it occurs a large number of pickups each year in the construction industry. In the case company alone, it occurs 160 000 pickups per year and an estimated loss of 50 MSEK. READ MORE

 3. 3. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Amanda Wahlström; [2019]
  Keywords : mental ohälsa; lantbrukare; stress; depression;

  Abstract : Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. READ MORE

 4. 4. Choosing an educational course : A decision theory perspective on the Swedish public sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Andreas Christensson; David Hedman; [2019]
  Keywords : Scandinavian context; public organizations; snowball sample; decision-making; rationality; irrationality; paradoxical thinking;

  Abstract : The public sector has undergone extensive changes in recent years following the implementation of New Public Management. Studies on the subject are still retained in previous grounds made in other circumstantial prerequisites. READ MORE

 5. 5. Authentic Leadership; A role to play in Emotional Commitment and Organizational Culture

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Konstantin Golpayegani; Asif Wazed Mahmood; [2019]
  Keywords : Authentic Leadership; Leadership; Commitment; Organizational Culture;

  Abstract : Were we ever in doubt of how true we are to ourselves and to others? Have we ever asked why we do what we do? Witnessing the history of great leaders like Martin Luther King Jr., Walt Disney, Steve Jobs and Sam Walton – they all believed in a cause and took actions to realize that belief which resulted in trust and loyalty. READ MORE