Essays about: "why we study it management"

Showing result 1 - 5 of 199 essays containing the words why we study it management.

 1. 1. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE

 2. 2. After-Market Spare Parts Forecasting at Sandvik Stationary Crushing & Screening

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Artur Jusopov; Arian Marofkhani; [2022]
  Keywords : Forecasting; Intermittent Demand; Spare Parts; After-Market; Crostons; Exponential Smoothing; Hierarchical Forecasting; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: After-Market Spare Parts Forecasting at Sandvik Stationary Crushing & Screening. Authors: Arian Marofkhani and Artur Jusopov Supervisors: Professor Gudrun Kiesmüller, Lund University, Faculty of Engineering, Division of Production Management. Macarena Ribalta, Planning & Logistics Manager, Sandvik Stationary Crushing & Screening. READ MORE

 3. 3. Managing Mission Drift In Social Business Hybrids : An Exploratory Study On Strategies That Employees Of Social Business Hybrids Apply To Mitigate The Risk Of Mission Drift

  University essay from Jönköping University/JIBS Entrepreneurship Centre

  Author : Kim Naike Bussian; Janina Goettert; [2022]
  Keywords : social entrepreneurship; social business hybrids; mission drift; multiple value creation; social employee; pluralist employee;

  Abstract : Background: Rising global uncertainty and volatility have changed how businesses envision themselves and their future. Particularly Social Business Hybrids emphasize the importance of purpose beyond profit. Their aim is to develop a more inclusive and green economy by pursuing and creating both financial and social value. READ MORE

 4. 4. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Lukas Farquharson; Max Isaksson; [2022]
  Keywords : Biodiversitet; dagvatten; evapotranspiration; gröna väggar; gröna korridorer; grönområden; gröna fasader; hydroponisk odling; kärlväxter; levande väggar; urbana värmeöar;

  Abstract : Vi har observerat att husfasader i urbana miljöer inte används till mycket annat än att vara just väggar. Det är möjligt att husfasader är en outnyttjad resurs med mycket potential om de används på ett effektivt sätt. READ MORE

 5. 5. How Motivating Factors and Political Vision affect Car-free Initiatives : A study of Stockholm and Oslo

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sebastian Arora-Jonsson; Leo Björkman; [2022]
  Keywords : car-free; car free; car-lite; car-light; car-free city; pedestrian street; multi-level perspective; MLP; transition; Bilfritt Byliv; the Car-free Livability Programme; Living Stockholm; bilfri; bilfria städer; sommargågator; MLP; multi-level perspective; Levande Stockholm; Bilfritt Byliv;

  Abstract : This thesis studies why car-initiatives are implemented and how political visions is intertwined in this process. These topics are further explored by looking at how certain critical groups are impacted by car-free initiatives and how they can affect polarization. READ MORE