Essays about: "why we study it management"

Showing result 1 - 5 of 168 essays containing the words why we study it management.

 1. 1. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Hasselberg; [2020]
  Keywords : växtlista; vintervärden; vinterståndare; vinterprofil; perenner; prydnadskvalitéer; ornamental plants; designplants; seedheads; Piet Oudolf;

  Abstract : I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. READ MORE

 2. 2. Worst Credible Process Fire: Experiences from the Norwegian Petroleum Industry

  University essay from Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Author : Linnéa Tengvall; [2019]
  Keywords : Worst Credible Process Fire; Norwegian offshore industry; offshore fire safety; offshore process safety; offshore design; Technology and Engineering;

  Abstract : The term Worst Credible Process Fire (WCPF) was introduced to the Norwegian Petroleum Industry as a complement to the probabilistic approach to define design loads for offshore facilities. Currently there are mainly two documents about the WCPF being the SINTEF report (2017) and the definition in NORSOK S-001 (2018). READ MORE

 3. 3. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 4. 4. Material Supply Chain in the Construction Industry

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Gustav Bergeling; Zulkiflee Binadam; [2019]
  Keywords : Supply chain management; construction industry; change management; organizational culture; planning; core competence;

  Abstract : Purpose The purpose of this study is to understand the reason behind why it occurs a large number of pickups each year in the construction industry. In the case company alone, it occurs 160 000 pickups per year and an estimated loss of 50 MSEK. READ MORE

 5. 5. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Amanda Wahlström; [2019]
  Keywords : mental ohälsa; lantbrukare; stress; depression;

  Abstract : Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. READ MORE