Essays about: "ESSAY ABOUT MY SCHOOL"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words ESSAY ABOUT MY SCHOOL.

 1. 1. (S)examensarbete

  University essay from Konstfack/Textil

  Author : Cecilia Pfaff; [2016]
  Keywords : art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Abstract : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. READ MORE

 2. 2. Motivation in the classroom : Teachers' perspectives on what motivation is; how you attain and sustain it

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Author : Daniel Kvick; [2013]
  Keywords : motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; immediacy
; motivation; inre motivation; yttre motivation; omedelbarhet;

  Abstract : Motivation in the classroom: Teachers' perspectives on what motivation is; how you attain and sustain itDaniel Kvick1. AbstractThe aim of this essay was to explore the issue of motivation and gain better understanding of what motivation in the school environment is all about. READ MORE

 3. 3. "En sak undrar jag, hur bonden får sina pengar" : barns föreställningar om lantbruket

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Gunnarsson; [2012]
  Keywords : Barn; lantbruk; föreställningar;

  Abstract : Denna uppsats handlar om stads- och landsbygdsbarns föreställningar om lantbruket. Studien är av kvalitativ ansats och empirin har samlats in med hjälp av gruppintervjuer med 37 barn i årskurs 1-2 i Skåne, på en landsbygdsskola och en stadsskola. I uppsatsen analyserar jag barnens berättelser om lantbruket och lantbrukets produkter. READ MORE

 4. 4. Det är här jag bor nu : ungas attityder till att flytta

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Jonsson; [2012]
  Keywords : Ungdomar; flyttning; attityder; bostad;

  Abstract : När statistiken visar att vi är mer flyttbenägna och rörligare än någonsin i historien kommer funderingarna kring vad som ligger bakom dessa siffror. Unga pekas ut att vara de som flyttar mest, och det finns en allmän uppfattning i dagens samhälle att de bör flytta när de gått ur gymnasiet. READ MORE

 5. 5. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Rendel; [2012]
  Keywords : landskapsarkitektur; graffiti; funktion; nolltolerans; klotterpolicy; Stockholm;

  Abstract : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört 2012 på vid institutionen för stad och land på SLU i Ultuna. Bakgrunden är att Stockholm under flera års tid har haft en väldigt repressiv inställning gentemot fenomenet graffiti, det brukar kallas för nolltoleransen. READ MORE