Essays about: "Andreas Wahl"

Found 2 essays containing the words Andreas Wahl.

 1. 1. IT-baserad hemvård av djur med hjärtfel

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Andreas Wahl; [2013]
  Keywords : eHälsa; telehälsa; internet; veterinär; hjärtsvikt; kronisk sjukdom; PetHeart; sjukdomshantering; hund; katt;

  Abstract : Studiens målsättning var att utvärdera om ett internetbaserat system kan användas för att förbättra vården av hjärtsjuka hundar och katter. Detta med huvudsyfte att på ett tidigare stadium kunna upptäcka en hälsoförsämring samt visa om eftersträvad effekt uppnås vid behandling och medicinering av hjärtsvikt. READ MORE

 2. 2. Spolmaskangrepp är ett ökande problem hos värphöns

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Wahl Andreas; [2010]
  Keywords : Ascaridia galli; Prevalence; Infection; Layers; Housing system;

  Abstract : This literature review summarizes available data on infection with the parasitic roundworm, Ascaridia galli, as a cause of disease in poultry, including the consequences of a conversion to alternative production systems. Ascaridia galli has a direct life cycle with resistant eggs that survive and are easily spread in the environment, especially in systems with bedding materials where the faecal contact is high. READ MORE