Essays about: "Competition law"

Showing result 1 - 5 of 401 essays containing the words Competition law.

 1. 1. Fairness in article 101(3) TFEU

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Atte Samuli Ouninkorpi; [2021]
  Keywords : Fairness; Article 101 3 TFEU; fair share; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis aims to assess article 101 (3) TFEU from fairness point of view. More specifically, the focus will be on assessing whether this article protects/ promotes fairness, and if so, who’s fairness. READ MORE

 2. 2. Competition Law and Blockchain Technology (Distributed Ledger Technology)

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Sarah Katrin Maringele; [2021]
  Keywords : Law and Political Science;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. EU Competition Law Enforcement Regime - What Can China Learn?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Hanrui Cai; [2021]
  Keywords : EU and China Competition Law Enforcement Regime; Law and Political Science;

  Abstract : Introduce the development of competition law in the EU and China, then turn to the enforcement part, and then compare existing issues to suggest what China can learn from the EU.... READ MORE

 4. 4. Assessing Dominance on Online Platforms - An analysis of how dominance and market power are assessed regarding online platforms under EU competition law

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : William Fagervall; [2021]
  Keywords : competition law; online platforms; big data; dominance; dominant position; market power; relevant market; SSNIP; network effects; multi-homing; data; Law and Political Science;

  Abstract : Strong online platforms, such as Facebook, Amazon and Google, pose new obstacles in the field of EU competition law. For example, the process of assessing dominance is generally divided into two steps: (i) defining the market and estimating the undertakings’ market shares and (ii) analysis of ‘other factors’ that are indicative of market power. READ MORE

 5. 5. Merger Control Unchained – On the legal (un)certainty of the substantive test in EU merger control

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Tilda Sandberg; [2021]
  Keywords : EU law; civil and criminal procedure; competition law; merger control; legal certainty; significant impediment to effective competition; Law and Political Science;

  Abstract : Det nuvarande substantiella testet i EUs regim för koncentrationskontroll infördes år 2004 i syfte att täcka koncentrationer mellan företag som påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen på marknaden utan att skapa eller förstärka en dominant position. Koncentrationer som ger upphov till sådana så kallade icke-samordnade effekter uppkommer typiskt sett på oligopolmarknader, varför den upplevda luckan i lagstiftningen kallades ”oligopolgapet”. READ MORE