Essays about: "Developing society"

Showing result 1 - 5 of 414 essays containing the words Developing society.

 1. 1. “The government is watching – don’t step on their toes” : An investigation of the press freedom and the working conditions for journalists in Tanzania

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Author : Benjamin Backlund; [2019]
  Keywords : Press freedom; development journalism; brown envelope; self-censorship; journalistic interventionism; values of journalism; developing countries; Tanzania; Dar es Salaam; Tanzanian journalists.;

  Abstract : According to reports from Reporters sans frontiers and Freedom House, the freedom of the press has declined during the recent years in the sub-Saharan country Tanzania. Using the human rights reports as an entry point, this study set out to investigate the working conditions for journalists in the capital de facto of Tanzania, Dar es Salaam. READ MORE

 2. 2. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2019]
  Keywords : folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Abstract : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. READ MORE

 3. 3. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Keywords : urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Abstract : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. READ MORE

 4. 4. Hur kan extracellulära matrix proteiner i ledbrosk fungera som biomarkörerer vid osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Daniel Svedare; [2019]
  Keywords : häst; osteoartrit; biomarker; ledbrosk; extracellulärt matrix;

  Abstract : Osteoartrit är en inflammatorisk progressiv sjukdom som oftast diagnostiseras i ett alldeles för sent stadie där den gått in i ett icke reversibelt kroniskt tillstånd. Sjukdomen ger upphov till hälta och kronisk smärta både på humansidan och djursidan och skapar stora ekonomiska förluster för samhället och djurägare. READ MORE

 5. 5. Examining Machine Learning as an alternative for scalable video analysis

  University essay from KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Author : Niclas Ragnar; Zoran Tolic; [2019]
  Keywords : Machine Learning; MLaaS; Microsoft; Google; DeepAI; Aylien; video analysis; transcription; translation; summarisation; Word Error Rate; BLEU; Maskininlärning; MLaaS; Microsoft; Google; videoanalys; transkribering; översättning; sammanfattning; word error rate; BLEU;

  Abstract : Video is a large part of today’s society where surveillance cameras represent the biggest source of big data, and real-time entertainment is the largest network traffic category. There is currently a large interest in analysing the contents of video where video analysis is mainly conducted by people. READ MORE