Essays about: "landscape architecture"

Showing result 1 - 5 of 1817 essays containing the words landscape architecture.

 1. 1. Residual Care - Stories from an Extractive Landscape

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Malin Bergman; [2020]
  Keywords : Boliden; Västerbotten; care; mining; narrative;

  Abstract : Told through a story, the thesis explores the complexities of care and mining in relation to residual architecture. It approaches our world in a humble manner and aims to decentralise the human through proposing spaces of care for human and non-human alike. READ MORE

 2. 2. Support of SME´s in their Digital Transformation Journey : A study of the effectiveness of the SSM and EAM frameworks supporting family-owned manufacturing SME's taking on the digital transformation challenges.

  University essay from Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Author : Mohsen Ebrahimi; [2020]
  Keywords : Digital Transformation; Soft Systems Methodology; Enterprise Architecture Management; Family-owned manufacturing SMEs;

  Abstract : Digital Transformation (DT) opens up to new opportunities for companies by providing organizational flexibility and improving their business models. Due to lack of resources in form of financial power and qualified employees, family-owned manufacturing companies have a hard time reaching DT. READ MORE

 3. 3. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Aurora Goldstick; [2020]
  Keywords : postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Abstract : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. READ MORE

 4. 4. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tina Johansson; [2020]
  Keywords : växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Abstract : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. READ MORE

 5. 5. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE