Essays about: "landscape architecture"

Showing result 1 - 5 of 1933 essays containing the words landscape architecture.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 3. 3. Residual Care - Stories from an Extractive Landscape

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Malin Bergman; [2020]
  Keywords : Boliden; Västerbotten; care; mining; narrative;

  Abstract : Told through a story, the thesis explores the complexities of care and mining in relation to residual architecture. It approaches our world in a humble manner and aims to decentralise the human through proposing spaces of care for human and non-human alike. READ MORE

 4. 4. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Montelius; Johanna Rosander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; tillfällig landskapsarkitektur; temporär design; temporary landscape architecture; temporary design; temporary urbanism; placemaking;

  Abstract : Temporär landskapsarkitektur har under de senaste åren fått en allt större roll och utbredning i våra urbana städer. Temporär landskapsarkitektur kan användas för att intensifiera användning av en redan etablerad plats, introducera en plats för en första användning eller för att omdefiniera en plats befintliga karaktär och funktion. READ MORE

 5. 5. Support of SME´s in their Digital Transformation Journey : A study of the effectiveness of the SSM and EAM frameworks supporting family-owned manufacturing SME's taking on the digital transformation challenges.

  University essay from Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Author : Mohsen Ebrahimi; [2020]
  Keywords : Digital Transformation; Soft Systems Methodology; Enterprise Architecture Management; Family-owned manufacturing SMEs;

  Abstract : Digital Transformation (DT) opens up to new opportunities for companies by providing organizational flexibility and improving their business models. Due to lack of resources in form of financial power and qualified employees, family-owned manufacturing companies have a hard time reaching DT. READ MORE