Essays about: "landscape architecture"

Showing result 1 - 5 of 2270 essays containing the words landscape architecture.

 1. 1. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Sperr; [2023]
  Keywords : minneslund; kyrkogård; gestaltning; multifunktionalitet;

  Abstract : During the last couple of years there has been articles in the news about people, around Sweden, using our cemeteries for recreational purposes. There have been people drinking beer, sledding and having picnic and cities that have defined cemeteries as green areas to be able to fulfil the environmental goals in a new neighbourhood. READ MORE

 2. 2. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Aurell; [2023]
  Keywords : e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Abstract : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. READ MORE

 3. 3. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tim-Theodor Jakobsson; [2023]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gestaltningsförslag; Kvidinge kyrkogård; gravskick; askgrav; minneslund; askgravlund; ceremoniplats;

  Abstract : Examensarbetet Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation - Gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård är ett gestaltningsförslag för delar av Kvidinge begravningsplats. Arbetet tar avstamp i en förfrågan från Kvidinge församling om att rita om delar av ett gravkvarter på begravningsplatsen. READ MORE

 4. 4. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rachel Murray; [2023]
  Keywords : resilience; blue-green infrastructure; nature-based solutions; flooding; brownfield development; post-industrial urban development; landscape architecture; urban planning; climate adaptation; water-sensitive urban design; urban ecology;

  Abstract : This speculative design-led research project addresses the challenges of transforming dilapidated post-industrial brownfield sites into thriving, sustainable, resilient urban neighbourhoods. Tasked with allocating urban growth, municipality planning departments increasingly look towards underused but centrally located industrial sites for future development. READ MORE

 5. 5. Naturalistisk plantering i staden : ett alternativ till klippta gräsytor i en trafikerad miljö?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Kinch; [2022]
  Keywords : naturalistiska planteringar; hållbar stadsutveckling; urbana planteringar; gräsytor; trafikerad miljö;

  Abstract : Den urbana expansionen som forskarna räknar med kommer att vara den största och snabbaste i mänsklighetens historia. Samtidigt som en förtätning av staden sker har artdiversitet minskat. READ MORE