Essays about: "means of financing"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words means of financing.

 1. 1. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 2. 2. Towards a citizen-driven low-carbon energy transition: Exploring the potential for collective investment schemes in community renewable energy in Europe to reduce greenhouse gas emissions

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Cristian Pons-Seres; [2019]
  Keywords : community renewable energy; energy transition; collective investment; greenhouse gas emissions; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : The European Union’s (EU) ‘market-oriented’ approach to renewable energy development risks undermining the ability of individual citizens to meaningfully contribute to, and benefit from, a decentralised, localised, and decarbonised energy system. In spite of the EU’s ambition to involve local communities for co-driving a low-carbon energy transition, there is no comprehensive analysis uncovering the extent to which citizen participation can meaningfully contribute to decarbonise Europe’s energy system within an increasingly limited timeframe demanding drastic cuts in greenhouse gas (GHG) emissions at an accelerated pace. READ MORE

 3. 3. Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat : en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mathilda Dahlberg; [2019]
  Keywords : resiliens; samhällelig resiliens; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; anpassning; socio-ekologiska system; klimatanpassning;

  Abstract : Det industrialiserade och globaliserade samhällets ohållbara naturresurshantering har kommit till att påverka hela planetens funktion. Som konsekvenser av detta står vi idag inför klimatförändringar, förlust av biodiversitet och rubbningar av ekosystem. READ MORE

 4. 4. Embarking upon circular construction

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Felicia Gustafsson; [2019]
  Keywords : Circular economy; circular business model; business model innovation; building construction sector; value proposition re-design; Business and Economics;

  Abstract : The building industry consumes approximately 40 per cent of materials entering the global economy while facing significant challenges related to unsustainable consumption of natural resources and greenhouse gas emissions. The concept of the circular economy is gaining momentum as a solution which addresses these issues while generating economic benefits. READ MORE

 5. 5. Product Innovation in Equestrian Sports - A qualitative multiple case study about how product innovation evolves in the Swedish equine industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Josefine Berggren; [2018-07-31]
  Keywords : Product innovation; knowledge intensive entrepreneurship; horse tech; financing of innovative start-up ventures; knowledge; societal influence; equine industry;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE