Essays about: "Environmental stress"

Showing result 1 - 5 of 312 essays containing the words Environmental stress.

 1. 1. Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Lisbet Hougaard Baklid; [2022]
  Keywords : Geography; GIS; brown bear; expansion rate; Ursus arctos; Fennoscandia; Sweden; barrier; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The brown bears, Ursus arctos L., in the Scandinavian peninsula were distributed in almost all counties before aimed reduction during the 1700-1900s (Swenson et al. 1995). From 1981-2013 the population increased more than five times (Chapron et al. READ MORE

 2. 2. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Lovisa Niwhede; [2022]
  Keywords : Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Abstract : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. READ MORE

 3. 3. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Keywords : Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Abstract : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. READ MORE

 4. 4. Outdoor environments for physiotherapeutic rehabilitation of work-related stress : lying down in shelter, sitting in serenity, standing in nature and walking in coherence

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Peter Lundkvist; [2022]
  Keywords : physiotherapy; exercises; environmental; qualities; stress- related; illness; restoration;

  Abstract : Learning more about rehabilitating work-related stress is important since stress-related illness is creating a lot of human suffering and a significant economic loss in most countries. Physiotherapists are one of the most common professions in work-oriented rehabilitation in Sweden and previous research has shown positive results of using outdoor environments when rehabilitating work-related stress. READ MORE

 5. 5. Stress och beteende vid bedövning av öring

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Victoria Welander; [2022]
  Keywords : stress; bedövning; öring;

  Abstract : I samband med att fiskar har blivit allt vanligare inom områden som forskning, odling och miljöövervakning har behovet av att säkerställa god djuromsorg blivit mer uppmärksammat. För att minska fiskens stress och underlätta den fysiska hanteringen brukar bedövningsmedel användas i många sammanhang. READ MORE