Essays about: "Key account management"

Showing result 1 - 5 of 108 essays containing the words Key account management.

 1. 1. Household Waste Segregation: Lessons from Poland

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Alexander Stelmach; [2021-03-01]
  Keywords : ;

  Abstract : One of the problems facing the world in the twenty-first century is the management of municipal waste, a problem where the household plays a key role in the process through its interaction with the municipal waste management system. How this interaction works is dependant not only on the design of the municipal waste management system, but also on the individual households. READ MORE

 2. 2. Som skrivet i sten : ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malkolm Bonander; Viktor Israelsson; [2021]
  Keywords : minneslund; Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården i Malmö;

  Abstract : Kyrkogårdar och begravningsplatser har med urbaniseringen fått nya behov av utveckling då de får allt fler besökare och dess funktion som grönt utrymme har förändrats med förtätningen i städer. Ett ökat antal besökare har lett till att dessa historiska platser behöver tillgängliggöras och utvecklas kring hur, eller om, de kan användas som rekreationsytor. READ MORE

 3. 3. Linear parameter varying model and identification method for Li-ion batteries in electric vehicles

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Author : Per Larsson; [2021]
  Keywords : batteries; system identification; linear parameter varying model;

  Abstract : The market for electric vehicles (EV) is growing rapidly. The rise of EVs is most prominent for passenger vehicles, but trucks and busses are also quickly becoming electrified. Scania aims to be the leader of this transition. A central part of the EV is the Lithium-ion battery. READ MORE

 4. 4. Food delivery or Forced delivery? A case study on restaurants' business model innovation in response to digital platforms

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Emil Clemensson; Wendela Spelmans; [2021]
  Keywords : Digital platforms; Gig economy; Business model; Business model innovation;

  Abstract : Digital platforms have prospered since the beginning of the pandemic and radically change how firms create and capture value. The restaurant industry has been particularly exploited, invoking strains on incumbent restaurants' business models and leaving managers in unfamiliar territory. READ MORE

 5. 5. The Wake Effect and Wind Farm Clustering

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Author : Igor Ciric; [2021]
  Keywords : wake effect impact; wake mitigation measures; farm to farm wakes; Southern Middle Bank; wind farm clustering; Technology and Engineering;

  Abstract : The wind energy industry is growing rapidly and as offshore wind expands in the Baltic sea, more and more clusters will be observed. The purpose of this work is to better understand the impact that wakes have on the electricity production for wind farm clusters in the Southern Middle Bank region. READ MORE