Essays about: "Kim Björnholm"

Found 1 essay containing the words Kim Björnholm.

  1. 1. Mitsubishi control system

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

    Author : Richard Andersson; Kim Björnholm; [2007]
    Keywords : ;

    Abstract : Detta examensprojekt har gjorts i samarbete med Ageratec i Norrköping. Företaget arbetar med att ta fram processutrustning för att skapa biodiesel.Syftet med examensprojektet har varit att sätta sig in i Mitsubishis PLC FX3U samt operatörsterminalen E-1071 med tillhörande programvaror GX IEC Developer och EDesigner. READ MORE