Essays about: "fruit"

Showing result 1 - 5 of 233 essays containing the word fruit.

 1. 1. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas i kartong?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Jonsson; [2019]
  Keywords : Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Abstract : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. READ MORE

 2. 2. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 3. 3. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Christoffer Johansson; [2019]
  Keywords : Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Abstract : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. READ MORE

 4. 4. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alva Hällberg; [2019]
  Keywords : klonarkiv; äpple;

  Abstract : Äpple har en lång odlingstradition i Sverige där olika sorter med åren har spridits i landet, vissa mer lokalt än andra. Äldre äppelsorter har med tiden konkurrerats ut av nya förädlingsresultat, både i de kommersiella odlingarna och i hemträdgårdarna. READ MORE

 5. 5. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ida Escudero Saukko; [2018]
  Keywords : medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Abstract : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. READ MORE