Essays about: "fruit"

Showing result 1 - 5 of 230 essays containing the word fruit.

 1. 1. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 2. 2. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Christoffer Johansson; [2019]
  Keywords : Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Abstract : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar mindful eating uppfattning och beteende kring mat? : en fallstudie över användandet av en mobil mindful eating-applikation hos två personer med olika kosthållning

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ida Escudero Saukko; [2018]
  Keywords : medvetet ätande; ätbeteende; mobil applikation; nutritionsstatus; livsmedelskonsumtion;

  Abstract : Mindful eating handlar om att medvetandegöra relationen till maten, ätandet och kroppen genom inkludering av alla sinnen, igenkänning av vanor och medvetenhet om hunger och mättnad. Konceptet har använts framgångsrikt för ökat medvetet ätande i flera studier. READ MORE

 4. 4. Kunskapsförändringar i svenska trädgårdshandböcker, 1840-1950

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andreas Sahlqvist; [2018]
  Keywords : trädgårdshandbok; fruktträdsodling; 1840-1950; skötsel; etablering; kunskapsförändringar; trädflytt; konstgödsel; trädgårdshistoria;

  Abstract : “Change of knowledge in Swedish gardening handbooks from 1840 to 1950” is a bachelor thesis in Landscape architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences at the location Alnarp. The intent of the thesis is to investigate the knowledge and competence development within gardening handbooks in Sweden during the period of 1840 to 1950. READ MORE

 5. 5. Optimization of Pulse Electric Field Treatment and Vacuum Impregnation for Reducing Freezing Injury of Thawed Rucola Leaves

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Imelda Christiana Nyoto; [2018]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Freezing injuries usually take place in thawed plant-based food products. To reduce freezing injuries, Pulse Electric Field (PEF) treatment and Vacuum Impregnation (VI) of cryoprotectant were used before the freezing process. READ MORE