Essays about: "Neonatal isoerytrolys"

Found 1 essay containing the words Neonatal isoerytrolys.

  1. 1. Förekomst av blodgrupp B hos huskatter i Sverige

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Susanne Sköld; [2013]
    Keywords : Blodgrupp; katt; Huskatt; Sverige; Förekomst; Frekvens; Alloantikroppar; Antikroppar; Neonatal isoerytrolys;

    Abstract : Katternas AB-blodgruppssystem består av blodgrupperna A, B och AB. Blodgrupperna nedärvs dominant och A-allelen är helt dominant över B-allelen. AB är troligen en tredje allel som är dominant över B och recessiv till A. READ MORE