Essays about: "Safety in Material handling"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words Safety in Material handling.

 1. 1. Reactor Chemistry in LWR SMRs : Determination of the rate constant for the reaction between boric acid and hydroxyl radicals

  University essay from KTH/Tillämpad fysikalisk kemi

  Author : Fredrik Petersson; [2023]
  Keywords : LWR; SMR; Water chemistry; Radiolysis; Boric acid; LWR; SMR; vattenkemi; Radiolys; Borsyra; Hydroxylradikal;

  Abstract : Ett problem vid byggandet av nya kärnkraftverk för elproduktion är de stora investeringskostnaderna samt den långa tiden det att få tillstånd för en reaktor och bygga den. Nyligen färdigställdes den tredje reaktorn vid Olkiluoto I Finland, den tog 18 år att färdigställa exklusive tiden att få tillstånd för reaktorn. READ MORE

 2. 2. Enhancing human-robot interaction using mixed reality

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Santiago Molina Morillas; [2023]
  Keywords : Human-robot interaction; mixed reality; autonomous mobile robots; safety;

  Abstract : Industry 4.0 is a new phase of industrial growth that has been ushered in by the quick development of digital technologies like the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and robots. Collaborative robotic products have appeared in this changing environment, enabling robots to collaborate with people in open workspaces. READ MORE

 3. 3. Development of a material handlingsystem for a high high-pressure processingmachinemachine: A study of conceptual solutions

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Maximilian Belin; Elvira Sjöström; [2023]
  Keywords : Material handling system; High-pressure processing; Automation; Design; Multi criteria decision making.;

  Abstract : When developing a material handling system (MHS) it is crucial to master the various aspects for each developing step to increase the efficiency of the MHS. This Master’s thesis is aimed to identify conceptual solutions of a MHS and analyse the advantages and challenges for each of the developed concepts. READ MORE

 4. 4. Eggcooker - C3

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : David Yaghoot; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Projektet syftar på att utbreda en induktionsdriven produktfamilj för C3 Scandinavian Lifestyle. De har utforskat en ny induktionsteknik som endast har behovet av induktionshäll och kräver ingen sladd för vägguttag. Den första produkten som är i produktion med denna teknik är en vattenkokare. READ MORE

 5. 5. Competence Development in a VUCA World: How to Make Employees Better Equipped for Handling VUCA

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Carolina Axelsson; Sofia Fröjelin; [2023]
  Keywords : VUCA; Competence Development; Flexibility; Agility; Adaptability; Multiple Perspectives; Growth Mindset; Self-awareness; Resilience; Business and Economics;

  Abstract : Several researchers have approached the subject of VUCA and the challenges of operating in a VUCA world. However, previous research seldom addresses specifically how the work can be done or how these qualities and skills can be developed. READ MORE