Essays about: "Value effect"

Showing result 1 - 5 of 1278 essays containing the words Value effect.

 1. 1. Mispricing in the Stock Market - an effect of investor sentiment?

  University essay from

  Author : Fanny Lundqvist; Roma Qadeer; [2020-07-01]
  Keywords : Behavioral Finance; mispricing; investor sentiment; anomaly; size strategy; value strategy;

  Abstract : The purpose of this thesis is to investigate the relationship between mispricing and investor sentiment, on the Swedish and European stock markets. Firstly, it examines whether mispricing is more prominent in periods following high sentiment. READ MORE

 2. 2. Generating Value from IoT Through International Business Models - A Multi-Case Study on Multinational Corporations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Oscar Mölne; Nichlas Willenborg; [2020-06-30]
  Keywords : Business Models; Business Model Canvas; BM; BMC; International Business; International Business Models; Internet of Things; IoT; Value Creation;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. INBOUND LOGISTICS OPTIMIZATION - A case study of an Original Equipment Manufacturer and its deviation handling process

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Paola Zambrana; Zanib Iftikhar; [2020-06-22]
  Keywords : Inbound Logistics; Original Equipment Manufacturer; Deviations Handling Process; Lean Six Sigma; DMAIC Framework;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Author : Markus Nilsson; [2020]
  Keywords : Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Abstract : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. READ MORE

 5. 5. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE