Essays about: "forestry"

Showing result 1 - 5 of 1150 essays containing the word forestry.

 1. 1. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 2. 2. Minskande senvuxenhet på produktiv skogsmark i Norrland : implikationer för vedlevande organismer och betydelsen av myr- och bergimpediment

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Tyr Nilsson; [2022]
  Keywords : Slow-grown trees; growth rate; ring width; pinus sylvestris; picea abies; low-productive forests; mires; rocky outcrops; swedish NFI;

  Abstract : Senvuxen ved är ett viktigt substrat för vissa vedlevande organismer på grund av en långsam nedbrytning och låg konkurrens. Tillväxtförhöjande åtgärder inom skogsbruk, liksom ökande temperaturer, kan ha orsakat en minskning av senvuxen ved under den senare halvan av 1900-talet. READ MORE

 3. 3. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Keywords : Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Abstract : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. READ MORE

 4. 4. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 5. 5. Employing a comparative evaluation of Heuristic evaluations with end-users and usability experts as evaluators

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Author : Madeleine Silverbratt; [2022]
  Keywords : : Usability Evaluation Method; Heuristic Evaluation; Mixed Methods; Relevance; Frequency; Timeliness;

  Abstract : There is scarce research that implement a formal framework when evaluating usability evaluation methods such as heuristicevaluation. This paper aimed to explore and compare the results of a heuristic evaluation performed by end-users and a heuristicevaluation performed by experts. READ MORE