Essays about: "forestry"

Showing result 1 - 5 of 987 essays containing the word forestry.

 1. 1. EVER CLOSER FOREST POLICY? A qualitative document study on European Integration

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Simon Fredriksson; [2021-02-11]
  Keywords : Forest Policy; European Integration; Integration Theory;

  Abstract : This thesis work examines integration in the EU on forest policy, aiming to understand what drives the integration process on the area. The study is centred on analysing the differences between the first and second forestry strategy and on how Council of the European Union and the European Parliament relate to these. READ MORE

 2. 2. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Simon Hannus; [2021]
  Keywords : Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Abstract : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. READ MORE

 3. 3. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torben Svensson; [2021]
  Keywords : Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Abstract : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. READ MORE

 4. 4. The Price of a Green Conscience : Social impacts of carbon forestry projects

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Jasmine Brown; [2021]
  Keywords : Climate compensation; Sustainable development; Tree planting; Uganda; Mozambique;

  Abstract : Scholars and civil society organizations have over the last decade referred to large-scale carbon sequestration TPPs as "carbon colonialism" (Carmody and Taylor, 2016) as well as a "development by dispossession" dressed in new clothing behind words such as climate change mitigation and development (Kröger, 2012). Concerns have been raised that the trade-offs from the implementation of industrial tree plantations (ITPs) may result in conflicting effects on countries' overall development (The Oakland Institute, 2019; Osborne, 2015; Nel & Hill, 2013). READ MORE

 5. 5. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therése Strömvall Nyberg; [2021]
  Keywords : skyddade områden; Aichimål 11; EU; IUCN; protected areas; Aichi goal 11;

  Abstract : För att försöka stoppa förlusten av biodiversitet har internationella mål och direktiv satts upp, såsom Aichimål 11 och art- och habitatdirektivet, med intentionerna och kraven att de ska implementeras på nationell nivå. Det gör så att internationell statistik förs över länders framsteg och hur långt de lyckats med att uppnå tidigare nämnda mål och direktiv. READ MORE