Essays about: "about social process"

Showing result 1 - 5 of 679 essays containing the words about social process.

 1. 1. “Development is the new Peace”: A case study on Pastoral Social Pasto’s role as a local actor in the peacebuilding process in the Colombian region of Nariño

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Tanja Enseroth; [2019-06-14]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this study is to analyze the role of Pastoral Social Pasto as a case of a local actor within the peacebuilding process in the Colombian region Nariño. Colombia suffered from an internal armed conflict that endured over five decades. READ MORE

 2. 2. Recruiting Cyclists in Uppsala: Why do exchange students cycle?

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Sims Meyer-Rodrigues; [2019]
  Keywords : Cycling; Social Practice Theory; Recruitment; Sustainable Development;

  Abstract : The current trend of emissions from the transport sector is unsustainable. To increase cycling mitigates these emissions, while also actively promoting health and alleviating congestion within cities. READ MORE

 3. 3. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 4. 4. The Application of Harvey’s Theories into China’s Urbanization of Capital

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Yun Ma; [2019]
  Keywords : Key words: David Harvey; China; urbanization; capital; land finance.; Social Sciences;

  Abstract : China's rapid urbanization since the reform and opening up in 1978 has drawn international attention. Scholars like David Harvey has written a lot regarding the capitalized urbanizaiton in China. READ MORE

 5. 5. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE