Essays about: "about social process"

Showing result 1 - 5 of 635 essays containing the words about social process.

 1. 1. Coping with Overtourism: Redirecting tourism consumption through social media and the Internet

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Elin Eliasson; Karla Velasco; [2018-07-03]
  Keywords : overtourism; overcrowding; challenges; social media; place demarketing; place branding; place marketing; sustainability marketing;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2018]
  Keywords : Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Abstract : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. READ MORE

 3. 3. Stimulating Green FinTech Innovation for Sustainable Development: An Analysis of the Innovation Process

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Susan Ranchber; [2018]
  Keywords : Sustainable Development; Finance; Green FinTech innovation; Innovation process;

  Abstract : Achieving a sustainable development and fighting climate change will require a faster and vaster allocation of financial resources than what has yet been witnessed. Green FinTech innovations have been identified as one potential solution to this challenge. READ MORE

 4. 4. Wordless picturebooks - in practice and theory

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Louise Hultren; Erica Kozma; [2018]
  Keywords : IBBY; picturebooks; refugee children; second language learning; Silent Books;

  Abstract : In the year of 2015, 35.000 refugee children arrived to Sweden. In Sweden education is a matter of right, every child has the right to attend school no matter if s/he is a citizen or a refugee. According to the Swedish Curriculum for Compulsory school, all teaching should be adapted to the individual student’s circumstances and needs. READ MORE

 5. 5. Innovativa metoder i stadsplanering och planerares syn på att använda dem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Vidner; [2018]
  Keywords : innovativa metoder; hållbar stadsutveckling; befintliga strukturer; identitet; öppna processer; stadsplanering;

  Abstract : Ett centralt tema i stadsutveckling handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta förtätningen av städer. Den konventionella stadsplaneringens verktyg och arbetsätt beskrivs vara otillräckliga för att hantera stadens komplexitet, men samtidigt är det ofta dessa som används i rådande stadsplanering. READ MORE