Essays about: "areaviktad"

Found 1 essay containing the word areaviktad.

  1. 1. SkogsvingeTM: kvalitetsundersökning

    University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Author : Isak Forsberg; Rickard Näslund; [2015]
    Keywords : flygburen lase; laserdata; areaviktad; planeringsstöd; skogsinventering;

    Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka träffsäkerheten gällande volymskattningen från SCA:s laserprodukt SkogsvingeTM, som lanserades hösten 2014. SkogsvingeTM är ett verktyg för att ta fram ett planeringsunderlag för skötseln av både SCA:s egna skogar och av privata skogsfastigheter i deras verksamhetsområde. READ MORE