Essays about: "forest of wetlands and water"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words forest of wetlands and water.

 1. 1. Reviving Skellefteå

  University essay from KTH/Stadsbyggnad

  Author : Lubna Boltakke; [2021]
  Keywords : Riverpark; Skellefteå; 2050; co-working; canal; water treatment; business park;

  Abstract : The changes that we are seeing and anticipating are largely due to human behaviour. Arctic sea ice is at the lowest levels ever recorded. The volume of Arctic ice has decreased dramatically over the past decade. . READ MORE

 2. 2. Topographic controls of drought impact on Swedish primary forests

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Johanna Asch; [2021]
  Keywords : Physical geography; ecosystem analysis; primary forest; boreal forest; drought impact; topography; drainage; climate change; random forest; terrain index; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Anthropogenic climate change has increased the frequency of extreme drought events and leads to “hotter” droughts. Topography controls plant available water and site-specific climatic conditions. Drought sensitivity may therefore vary over short distances between wet and dry locations of the landscape. READ MORE

 3. 3. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Keywords : CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Abstract : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. READ MORE

 4. 4. Know the flow - spatial and temporal variation of DOC exports and the importance of monitoring site specific discharge

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johannes Larson; [2018]
  Keywords : dissolved organic carbon; DOC; export; boreal; specific discharge; spatiotemporal variation; löst organiskt kol; DOC; export; boreal; specifik avrinning; spatiotemporal variabilitet;

  Abstract : The export of dissolved organic carbon (DOC) is an important component in both water quality and carbon cycling within boreal catchments. DOC exports are mainly controlled by discharge. READ MORE

 5. 5. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2017]
  Keywords : dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Abstract : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. READ MORE