Essays about: "land degradation"

Showing result 1 - 5 of 109 essays containing the words land degradation.

 1. 1. Algae hydrocarbons designed for bio-based lubricants

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Elin Sjöhag; [2020]
  Keywords : Microalgae; macroalgae; lubricant; alginate; grease; Mikroalger; makroalger; smörjmedel; alginat; förtjockningsmedel;

  Abstract : Smörjmedel är en nödvändighet för maskiner för att minska slitage och energiförbrukning. Dock är över 95% av de använda smörjmedlen i dag fossilbaserade. Smörjmedel baserade på vegetabiliska oljor finns tillgängliga men har ofta en lägre oxidativ stabilitet och sämre lågtemperaturegenskaper än deras fossilbaserade motsvarigheter. READ MORE

 2. 2. Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Fanny Anderholm; [2020]
  Keywords : förprövning; djurstall; djurskydd; djurvälfärd; ekonomi; arbetsmiljö;

  Abstract : Granskning av djurstallar på planeringsstadiet var något som började diskuteras redan på 1960-talet och sedan 1988 ligger kravet på förprövning av djurstallar i djurskyddsförordningen (SFS 1988:539). Förprövningen har under de senaste 15 åren har varit omdiskuterad vilket har gett upphov till att ett flertal utredningar som gjorts, både på uppdrag av regeringen, men även på initiativ av olika branschorganisationer. READ MORE

 3. 3. Photodegradation of macroplastics to microplastics : A laboratory study on common litter found in urban areas

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Jonathan Svedin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : During the last 60 years the plastic production has increased more than 190 times and plasticpollution both at sea and land is a growing issue. Every year millions of tons of plastic waste fromland reaches the oceans, but the land-based sources are diffuse. READ MORE

 4. 4. The Resource Efficiency Paradox : A Case Study of the Guerdane Irrigation Project in Morocco

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Kevin Perera; [2020]
  Keywords : Resource efficiency; Jevons paradox; Irrigation; Process-tracing; Resource; Efficiency;

  Abstract : How can we explain the paradoxical outcomes of resource efficiency? As a key pillar of worldwide sustainable development policies, the concept of resource efficiency has become increasingly important to scrutinize. The overreliance on efficiency coupled with the intention of conserving scarce resources can sometimes backfire. READ MORE

 5. 5. REDD+ Projects Providing Sustainable Livelihoods for Rural Communities?  An Assessment of Voluntary Carbon Offsetting Projects in Peru and Tanzania

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Laura Tapping; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; carbon offsetting; REDD ; Sustainable Livelihoods; project communities; voluntary carbon market;

  Abstract : The voluntary carbon market, the area of focus for this thesis, developed alongside the compliance carbon market when individuals and organisations elected to compensate for their CO2 emissions. The steep growth in demand for voluntary carbon offset credits stemmed from the 2015 Paris Agreement. READ MORE