Essays about: "importance of rural management"

Showing result 1 - 5 of 72 essays containing the words importance of rural management.

 1. 1. Investigating the state of rural water supply in Rio Grande do Sul, Brazil - a regional study on the implementation of United Nations Sustainable Development Goal 6.1: safe and affordable drinking water for all

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Joel Häggqvist; Andreas Larsson; [2020]
  Keywords : Drinking water; Sustainable development goal 6; Rural water supply; Water safety; Rio Grande do Sul; Technology and Engineering;

  Abstract : Access to clean drinking water is a human right and a necessity for life, yet many rely on precarious water sources across the world. The United Nations outlines a great aspiration in Agenda 2030 - that safe and affordable drinking water should be available for all by 2030. READ MORE

 2. 2. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 3. 3. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Konrad Kowalik; [2019]
  Keywords : quay; wharf; skeppsbron; skeppsbrokajen; waterfront; historical development; medieval quay; site specific;

  Abstract : Traffic routes and parked vehicles are frequently directed to quays. This urban pattern disrupt and depopulate the unique interface of the city and sea. Research unanimously confirms the causality between new roads and new traffic. READ MORE

 4. 4. Extending the water life cycle in rural South African households: the role and potential of water reuse solutions

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Tshepiso Kwena Lehutjo; [2019]
  Keywords : greywater rural household technology; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : Despite the issue of greywater management gaining more importance around the world, espe-cially in developing countries, it still remains a challenge in non-sewered areas of South Afri-ca. For a semi-arid country, reusing greywater on a household level has great potential as an alternative water source if done properly. READ MORE

 5. 5. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Kyrö; Julia Åstrand; [2019]
  Keywords : urban grönstruktur; urban hälsa; kvalitet; mental hälsa; fysisk hälsa;

  Abstract : Det finns i dagsläget många studier som visar på en koppling mellan urban grönstruktur och positiva hälsoeffekter men trots att forskningen gällande dessa hälsoeffekter ökar, behandlar de flesta studierna fortfarande urbana grönområden som en homogen massa. Det finns alltså fortfarande en kunskapslucka gällande huruvida någon speciell egenskap och/eller kvalitetsaspekt av grönstruktur genererar bättre eller sämre effekter sett till hälsa. READ MORE