Essays about: "importance of rural management"

Showing result 1 - 5 of 86 essays containing the words importance of rural management.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Ericsson; [2022]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; hållbar förvaltning; biologisk mångfald; utemiljöförvaltning; grönyteskötsel; urban biologisk mångfald;

  Abstract : Utemiljöförvaltningar är en central del i arbetet med att främja en biologisk mångfald i våra städer. Klimatförändringar, invasiva arter, föroreningar och förtätningen av våra städer är direkta hot mot biologisk mångfald som bottnar i det lokala utemiljöförvaltningars arbete. READ MORE

 3. 3. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Andersson; [2022]
  Keywords : Lokalt engagemang; samverkan; civilsamhälle; lokala nätverk; landsbygdsutveckling; levande landsbygder; Oskarshamn;

  Abstract : Landsbygderna i Sverige likaväl som i många andra västerländska länder har mött många stora förändringar under de senaste decennierna, bland annat vad gäller en minskande och åldrande befolkning samt en förändrad ekonomi där tjänstesektorn fått en större betydelse. Förändringarna har resulterat i att tillgången till offentlig och kommersiell service minskat på många landsbygder, vilket försvårar möjligheten att leva utanför städer och tätorter. READ MORE

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 5. 5. Digging for Common Ground : Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological Knowledge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Finn Rogge; [2021]
  Keywords : Permaculture; Regenerative Agriculture; Traditional Ecological Knowledge; Global Food System; Rural Development;

  Abstract : As a result of the harmful environmental practices found within the industrial agricultural system and the various negative accompanied socioeconomic consequences to health, local livelihoods, and resilience of rural communities, there has been an increasing global interest in Alternative Food Networks (AFNs) and alternative farming practices, such as permaculture and regenerative agriculture, that envision a more environment-friendly and equitable food- and agricultural system. At the same time, the potential of Indigenous woldviews and knowledges, such as Traditional Ecological Knowledge (TEK), to introduce more environment-friendly land use practices and to reshape our understanding of nature becomes more publicly, but also scientifically acknowledged in the management of natural resources. READ MORE