Essays about: "importance of rural management"

Showing result 1 - 5 of 81 essays containing the words importance of rural management.

 1. 1. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Derick Okodi; [2021-06-24]
  Keywords : Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 3. 3. Digging for Common Ground : Exploring how Practitioners of Alternative Farming Methods are replicating Principles of Traditional Ecological Knowledge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Finn Rogge; [2021]
  Keywords : Permaculture; Regenerative Agriculture; Traditional Ecological Knowledge; Global Food System; Rural Development;

  Abstract : As a result of the harmful environmental practices found within the industrial agricultural system and the various negative accompanied socioeconomic consequences to health, local livelihoods, and resilience of rural communities, there has been an increasing global interest in Alternative Food Networks (AFNs) and alternative farming practices, such as permaculture and regenerative agriculture, that envision a more environment-friendly and equitable food- and agricultural system. At the same time, the potential of Indigenous woldviews and knowledges, such as Traditional Ecological Knowledge (TEK), to introduce more environment-friendly land use practices and to reshape our understanding of nature becomes more publicly, but also scientifically acknowledged in the management of natural resources. READ MORE

 4. 4. Communicating waste sorting with newly-arrived immigrants

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Asya Hija Uhlås; [2021]
  Keywords : communication model; immigrants; waste sorting; culture; knowledge; language;

  Abstract : This thesis explores communication on waste management to the newly-arrived immigrants. Communicating waste sorting to the newly-arrived immigrants is challenging because it involves multiple senders and multiple receivers, where culture, knowledge and language needs to interplay. READ MORE

 5. 5. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Isaksson; [2021]
  Keywords : tätortsnära skog; kommunal skogsförvaltning; samhällsplanering; översiktsplanering; GIS; naturvårdande skötsel;

  Abstract : För att kunna hantera klimatförändringarna och urbaniseringen i dagens samhälle, är det av stor vikt att den kommunala samhällsplaneringen prioriterar grönstrukturen, både gällande planering och skötsel. Skogen har en unik möjlighet till att reducera den globala uppvärmningen, och är därför i fokus för denna uppsats. READ MORE