Essays about: "thesis on corporate governance"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the words thesis on corporate governance.

 1. 1. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Keywords : Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 2. 2. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Tove Engvall; [2019]
  Keywords : Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Abstract : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. READ MORE

 3. 3. The effects and limits of corporate gender equality standards : A feminist post-structuralist perspective

  University essay from Linköpings universitet/Tema Genus

  Author : Lisette Frandsen Albrechtsen; [2019]
  Keywords : Gender; Feminist Post-Structuralism; Corporate standards; Workplace Gender Equality; CSR; Certifications; Ligestilling; Kønsidentitet; Poststrukturalisme; CSR; Ligestilling på arbejdsmarkedet; Ligeløn; Ligelønscertificering; Certificering;

  Abstract : Based on my research aim of covering a gap in the literature on corporate gender equality standards, I research the effects and limits of corporate gender equality standards through a feminist poststructuralist perspective using the case study of the EDGE standard. Based on a qualitative research design, I build an analytical framework on Carol Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be’ (WPR) approach to analyze the material in form of the five assessment areas of the EDGE standard. READ MORE

 4. 4. Global governance and the private sector: the impact of SDG 12 on sustainable reporting

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Maud Talma; [2019]
  Keywords : SDG 12; private sector; indicators; targets; global governance; CSR; Reporting on the SDGs; IR;

  Abstract : The present thesis explores the impact of SDG 12 on corporate sustainable reporting as way to show the impact of the global governance on the private sector. It is based on the up to date debates on the difficulty of global governance, the usual corporate motives behind sustainable actions, as well as the issues which relate to the use of quantitative indicators to evaluate in the SDGs. READ MORE

 5. 5. Bankrolling Adverse Human Rights Impact in Development Projects - A study of the role and responsibilities of international financial institutions with respect to human rights in the development finance context and the implications of using intermediary commercial banks

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Paulina Wästerlund; [2019]
  Keywords : public international law; international human rights law; international financial institutions; commercial banks; development finance; Law and Political Science;

  Abstract : Den ökade andelen kapital som riktas mot hållbar utveckling genom att med offentliga medel frigöra privata investeringar i utvecklingsprojekt genomförda av privata aktörer kan, vid en första anblick, verka som ett framgångsrikt resultat av mobiliseringen av nödvändiga finansiella medel för att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Inkluderingen av den privata sektorn att bidra till, och lösa, samhällsutvecklingsfrågor med offentliga medel har emellertid haft uppenbara konsekvenser i form av en ökad risk för skadlig inverkan på mänskliga rättigheter, och har tydliggjort ett hålrum i möjligheterna till ansvarsutkrävande, eftersom privata institutioner är verksamma inom andra operativa och rättsliga system än offentliga internationella institutioner. READ MORE