Essays about: "machine agriculture"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words machine agriculture.

 1. 1. Preliminary study of image analysis and machine learning methods to detect cattle on pasture in images taken from DJI drones

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Author : Linus Kanestad; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Automation of tasks are progressing fast together with new improved technology. This together with increased availability of drones in various price-ranges has great potential for many automated computer vision tasks since drones are often equipped with high-tech cameras ofmany different kinds. READ MORE

 2. 2. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2022]
  Keywords : markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Abstract : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. READ MORE

 3. 3. Understanding the correlation between molecular structure of chilled dairy creams and the risk of environmental stress cracking in Tetra Pak® carton packages

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Alejandra Fernandez Castaneda; [2022]
  Keywords : Cream; microestructure; environmental stress cracking; food technology and nutrition; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Multilayer food packaging are lined with an inner layer of plastic and has excellent barrier properties. However, plastics lose their mechanical properties after being exposed to certain conditions; the combination of factors generates failures in the material such as the appearance of cracks, this phenomenon is known as environmental stress cracking (ESC). READ MORE

 4. 4. Carta ex Machina: Testing object-based machine learning and unsupervised classification in land use change detection mapping in the semi-arid governorate of Sidi Bouzid, Tunisia

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Kristian Emil Havnsgaard Paludan; [2021]
  Keywords : Change detection; Land use mapping; LANDSAT MSS; LANDSAT TM; GEOBIA; Random Forest classification; ISODATA cluster classification; Object-based classification; Semi-arid agriculture; Irrigation mapping; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sidi Bouzid, Tunisia is an inland governorate in Tunisia that has undergone a rapid agricultural and urban development since the Tunisian independence in 1952 from being a rural and largely nomadic region into a hub of irrigated agriculture. In 2010 Mohamed Bouazizi sparked the Tunisian revolution by lighting himself on fire int he city of Sidi Bouzid, with some blaming the inequality and water scarcity created by this rapid expansion in the irrigation farming as an important cause (Bayat, 2017; Malka, 2018). READ MORE

 5. 5. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrik Dobak Andersson; [2021]
  Keywords : håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

  Abstract : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. READ MORE