Essays about: "Biology and Life Sciences"

Showing result 1 - 5 of 230 essays containing the words Biology and Life Sciences.

 1. 1. Sex-specific pathological response to Traumatic Brain Injury

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Christopher Fry; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Traumatic brain injury (TBI) is one of leading causes of death in the world; survivors commonly exhibit behavioural changes and neurocognitive defects in the long-term. Following TBI, rapid changes in the neurovascular unit (NVU) occur as the permeability of the blood brain barrier (BBB) increases and cerebral blood flow (CBF) becomes dysregulated. READ MORE

 2. 2. Phenomics of sexual conflict in Ischnura elegans

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Kent Johansson; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : En trollsländas guide till att undvika trakasserier Det finns många arter där individer inom arten har olika färger. Färgen kan skilja sig mellan hanar och honor, men även mellan individer av samma kön. Trollsländan "Större kustflickslända" är en av dessa arter. READ MORE

 3. 3. Expression and purification of pyruvate transporting human mitochondrial pyruvate carrier (MPC) protein complex for structural studies

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Markus Wendler; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Pyruvate is one of the main molecules needed for the citric acid cycle, which produces energy in the form of ATP. The citric acid cycle reaction occurs in the mitochondrial matrix, and for pyruvate to participate in the reaction, it needs to be transported from the cytosol across the mitochondrial membranes into the mitochondrial matrix. READ MORE

 4. 4. An investigation of the interaction between Aquaporin 5 & Ezrin FERM domain

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Markus Wendler; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Uttorkande vattenkanaler Vattnet i våra kroppar är livsviktigt och dess rörelse mellan celler styrs av vattenkanalproteiner som heter Akvaporiner. Dessa vattenkanaler finns i cellmembranet och bildar ett hål som vatten kan transporteras både in och ut igenom. READ MORE

 5. 5. Study of Thrombin-Derived C-Terminal Peptide with aggregation propensity

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Klaudia Detkiewicz; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Ett nytt lovande alternativ för antibiotika Hudsår är alltid med risk för bakteriell angrepp. När en infektion uppstår står immunförsvaret inför en stor utmaning, då inte sällan motståndaren övervinner flera strider. En av kroppens strategier för kampen med patogener är inflammation. READ MORE