Essays about: "problems in Agriculture"

Showing result 1 - 5 of 212 essays containing the words problems in Agriculture.

 1. 1. Acrylamide in Ready-to-Eat Potato Products

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Lovisa Norén; [2019]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The formation of the suspected carcinogenic compound acrylamide has become a noticed problem in the heat processing of several types of carbohydrate rich food items. The European Union is currently working to mitigate these levels, where one strategy is to implement a new regulation with benchmark levels for acrylamide in different products. READ MORE

 2. 2. “Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Sahra Rosenkvist; [2019]
  Keywords : meat; meat substitutes; animal-based meat; plant-based meat; performance; practice; commensality; narrative theory; semiotics; memory; food memory; ritual; myth; embodied memory; mocked meat; meat analogs; plant-based eating; MACA; food; food studies; cultural analysis; cultural habits; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Abstract : Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. READ MORE

 3. 3. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE

 4. 4. Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Henrik Nobel; [2019]
  Keywords : ekologisk; konventionell; växtodling; beslut; lantbruk; jordbruk; organic; conventional; agriculture;

  Abstract : Den ekologiska marknaden har ökat kraftigt det senaste decenniet och allt fler konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedel. I takt med ökad efterfrågan har antalet lantbrukare som väljer odla enligt ekologiska principer ökat, där en stärkt ekonomi och högre lönsamhet är drivkrafterna bakom omställningen. READ MORE

 5. 5. Spinning facts. Of spin, post-truth and the instrumentalisation of science. A case study from Denmark

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Paula Karoline Ottenberg; [2019]
  Keywords : spin; post-truth; instrumentalisation of science; sustainability science; Denmark; agriculture; Social Sciences;

  Abstract : Connecting science to political agenda-setting is essential for a sustainable transition and acceptable politics. This task is complicated by phenomena like post-truth, for which facts are a non-issue. However, post-truth is not the only issue. READ MORE