Essays about: "problems in Agriculture"

Showing result 1 - 5 of 242 essays containing the words problems in Agriculture.

 1. 1. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Johan Johnsson; [2021]
  Keywords : bekämpning; biologi; blåklint; Centaurea cyanus L; herbicider; intervjuer; konkurrensstarka grödor; rådgivare; seriesammanställning; växtföljd;

  Abstract : Blåklint (Centaurea cyanus L) är ett vinterannuellt örtogräs som kan orsaka kraftiga skördesänkningar i odlade grödor. Den är idag ett ökande problem i svensk växtodling eftersom höstsådda grödor odlas i stor utsträckning. READ MORE

 2. 2. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Keywords : friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Abstract : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. READ MORE

 3. 3. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrik Dobak Andersson; [2021]
  Keywords : håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

  Abstract : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. READ MORE

 4. 4. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Måns Holmqvist; [2021]
  Keywords : mellangrödor; viltskador; höstsådda grödor; cover crops; game damage; winter crops;

  Abstract : Viltskadorna har blivit ett allt större problem för det svenska lantbruket i takt med att viltstammarna ökar. Att minska viltstammarna genom ökad avskjutning framförs som den snabbaste och effektivaste lösningen. Men det framförs också att viltfodret behöver öka i landskapet då de stora skadorna delvis beror på låg fodertillgång. READ MORE

 5. 5. The effect of gut microbiota and insecticide resistance on host plant preferences and voracity of the cotton fly, Spodoptera littoralis

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Vaida Dzemedzionaite; [2021]
  Keywords : Insecticide resistance; gut microbiota; insect pest; host plant preference; sustainable agriculture;

  Abstract : To counteract pesticide resistance development, it is crucial to understand why and when it evolves. Additionally, to inform the farmers about this term and provide advices on efficient pest management strategies to prevent pesticide resistance. READ MORE