Essays about: "problems in Agriculture"

Showing result 1 - 5 of 204 essays containing the words problems in Agriculture.

 1. 1. Acrylamide in Ready-to-Eat Potato Products

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Lovisa Norén; [2019]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The formation of the suspected carcinogenic compound acrylamide has become a noticed problem in the heat processing of several types of carbohydrate rich food items. The European Union is currently working to mitigate these levels, where one strategy is to implement a new regulation with benchmark levels for acrylamide in different products. READ MORE

 2. 2. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE

 3. 3. Spinning facts. Of spin, post-truth and the instrumentalisation of science. A case study from Denmark

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Paula Karoline Ottenberg; [2019]
  Keywords : spin; post-truth; instrumentalisation of science; sustainability science; Denmark; agriculture; Social Sciences;

  Abstract : Connecting science to political agenda-setting is essential for a sustainable transition and acceptable politics. This task is complicated by phenomena like post-truth, for which facts are a non-issue. However, post-truth is not the only issue. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av getters (Capra hircus) rörelse- och sociala behov : med fokus på uppdateringen av getternas föreskrifter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Wennergren; [2019]
  Keywords : get; Capra hircus; socialkontakt; djurskydd; djurskyddslagstiftning; djurhållning; lösdrift; uppbundet; artfrände; välfärd;

  Abstract : I Sverige fanns det 2018 ungefär 20 000 getter i Sverige. De hölls antingen som hobbygetter, i näringsverksamhet eller i utbildningsverksamhet. Den tama geten som lever i Sverige kommer ursprungligen från den vilda geten och har därför samma beteenden. Getter används av människan främst för att få dess skinn, mjölk och kött. READ MORE

 5. 5. The Water-Energy-Agriculture nexus in Jordan : A case study on As-Samra wastewater treatment plant in the LowerJordan River Basin

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Alberto Belda Gonzalez; [2018]
  Keywords : Water-energy-agriculture nexus; Jordan; Lower Jordan River Basin; As-Samra Wastewater Treatment Plant;

  Abstract : Historically, water, energy and agricultural resources have been naturally scarce in Jordan, but current economic, demographic, geopolitical and environmental conditions are aggravating the situation. The influxes of refugees are increasing the already high natural population growth; better economic conditions and living standards are changing consumption and production patterns; surrounding conflicts affect the supply of resources; and negative effects associated to climate change can be noticed already. READ MORE