Essays about: "problems in Agriculture"

Showing result 1 - 5 of 234 essays containing the words problems in Agriculture.

 1. 1. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Keywords : friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Abstract : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. READ MORE

 2. 2. Automated Bacterial Lighting System : An Agriculture Technology Solution with Focus on User Experience

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Viktor Jäger; Sebastian Pazirai; [2021]
  Keywords : AgTech; Bluetooth; Android application; control electronics; user experience; AgTech; Bluetooth; Androidapplikation; styrelektronik; användarupplevelse.;

  Abstract : Technology in agriculture has in recent years gone from being traditional equipment for agriculture to digital monitoring systems, data collection, and optimization of various processes. The technology within the agriculture domain is called AgTech. READ MORE

 3. 3. Swedish substrates suited for circular production of the edible gourmet mushroom maitake

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anna Dahlin; [2021]
  Keywords : Grifola frondosa; maitake; mushroom production; spent mushroom substrate; circular production;

  Abstract : A selection of locally sourced substrates were evaluated for hyphal growth and fruiting body production of the edible gourmet mushroom maitake (Grifola frondosa). Hyphal growth was evaluated on a wide range of substrates (30) including different leaves, sawdust and waste from food production and the substrate that performed best was potato peelings, which showed development of a remarkably dense mycelium. READ MORE

 4. 4. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Keywords : equine science students; change of vocation; working conditions;

  Abstract : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. READ MORE

 5. 5. Living In The In Between: Transforming The Urban Fringe in Bettahalsuru, Bangalore

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Anusha Muralidhar; [2021]
  Keywords : Urban Fringe; Urban Design; Peri-Urban Agriculture; Peri Urban Interface; Arts and Architecture;

  Abstract : India is and has always been an agricultural country. The country’s Agri-exports touched Rs 2.52 lakh crores (about USD 35 billion) in the financial year 2019-20 (Sally, 2021), out of a total income from exports of around USD 300 billion (Sally, 2021). This makes rural regions and agricultural lands incredibly important to the country. READ MORE