Essays about: "problems in Agriculture"

Showing result 1 - 5 of 212 essays containing the words problems in Agriculture.

 1. 1. Polemics around genetically modified crops : understanding the “problematizations” by the researchers and farmers in India

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mayuri Kumari; [2020]
  Keywords : agriculture; problematization; WPR; discourse; GM debate; GM crops; farmers; agriculture researchers;

  Abstract : India is an agriculture based country where a big chunk of its population is employed in the agricultural sector. Despite significant improvements in food security mainly as a result of the Green revolution, farmers are still facing a list of problems. READ MORE

 2. 2. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. READ MORE

 3. 3. Acrylamide in Ready-to-Eat Potato Products

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Lovisa Norén; [2019]
  Keywords : food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : The formation of the suspected carcinogenic compound acrylamide has become a noticed problem in the heat processing of several types of carbohydrate rich food items. The European Union is currently working to mitigate these levels, where one strategy is to implement a new regulation with benchmark levels for acrylamide in different products. READ MORE

 4. 4. “Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Sahra Rosenkvist; [2019]
  Keywords : meat; meat substitutes; animal-based meat; plant-based meat; performance; practice; commensality; narrative theory; semiotics; memory; food memory; ritual; myth; embodied memory; mocked meat; meat analogs; plant-based eating; MACA; food; food studies; cultural analysis; cultural habits; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Abstract : Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. READ MORE

 5. 5. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE