Essays about: "thesis for tourism"

Showing result 1 - 5 of 292 essays containing the words thesis for tourism.

 1. 1. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Jonsson; [2022]
  Keywords : fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Abstract : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. READ MORE

 2. 2. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Shaswar; [2022]
  Keywords : konflikt; upplevelse; aktörer; rennäring; turism; samer; fjäll;

  Abstract : Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. READ MORE

 3. 3. The supporting structures of entrepreneurship - a case study on the entrepreneurial development in a rural community

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Edward Cornell; Hanna Hedlund; [2022]
  Keywords : entrepreneurship; culture; network theory; socio-economics; rural communities;

  Abstract : In the last centuries, Sweden's rural communities have experienced a constant decreasing population to pave the way for the urbanization trend. Studies have found that innovation is a driver for a city's survival and thriving, but still, rural communities have experienced a deteriorated attitude towards entrepreneurship. READ MORE

 4. 4. Re-Treat Yourself

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Veronika Jalas; [2022]
  Keywords : spa; retreat; mental health; Sälen; Tandådalen; nature; architecture; stress;

  Abstract : In my thesis project I wanted to learn about how architecture affects people and how we can design spaces that can make people feel less stressed. I started out by researching about environmental psychology and the senses and combined what I learned into a building that can help promote mental well being. READ MORE

 5. 5. Visiting food sovereignty : exploring the relations of food sovereignty and tourism

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mislav Petrusic; [2022]
  Keywords : food sovereignty; alternative agriculture; alternative tourism; Ireland; eco village; rural development;

  Abstract : Both the agriculture and tourism sectors have been heavily criticized for the social and environmental imprints they leave on the world, especially in rural areas. This thesis explores the intersection between alternative approaches to both agriculture and tourism which seek to bring positive social and ecological effects to rural areas. READ MORE