Essays about: "urbant värmeöfenomen"

Found 1 essay containing the words urbant värmeöfenomen.

  1. 1. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Klara Kållberg; [2019]
    Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

    Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE