Essays about: "våld"

Showing result 1 - 5 of 92 essays containing the word våld.

 1. 1. International Involvement to Reduce Gender Based Violence : An Intersectional Feminist Analysis of Post-Conflict Colombia 

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Felicita Margot Obi; [2022]
  Keywords : Gender based violence; International non-governmental organisations; Intersectional feminist theory; Post-conflict Colombia;

  Abstract : International non-governmental organisations (INGOs) play an important role in tackling gender based violence in many countries. Hundreds of reports have been written and thousands of recommendations made. Yet, rates of gender based violence are known to increase during conflict and post-conflict. READ MORE

 2. 2. Gender roles in households : A case study on gender roles in households in northern Tanzania

  University essay from Jönköping University/HLK, Sustainable Societies (SUS)

  Author : Ottilia Lundh; [2022]
  Keywords : Case study; gender roles; Tarime; northern Tanzania; gender inequality; gender perspectives; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; sustainable livelihoods; oppression; physical violence; female genital multination; household activities; education; gender equality.; Fallstudie; könsroller; Tarime; norra Tanzania; ojämlikhet mellan könen; genusperspektiv; Serengeti-Mara Ecosystem Project SEMA ; hållbar försörjning; förtryck; fysiskt våld; kvinnlig könsstympning; hushållsaktiviteter; utbildning; jämställdhet;

  Abstract : This case study investigates perspectives and changes in gender roles in household activities from a gender (in)equality context in Tarime, northern Tanzania. The participants in this study part-took in a previous project called the Serengeti-Mara Ecosystem Project (SEMA) which aimed to integrate gender perspectives and sustainable livelihoods in rural parts of Tarime. READ MORE

 3. 3. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Carl Hansson; [2022]
  Keywords : arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; enkätundersökning; inspektioner; kommunal livsmedelsinspektör; trygghetskänsla; utsatthet och våld;

  Abstract : I Sverige ser man en ökad trend av stress och antalen hot som personer utsätts för. Hot och stress är något som många kan bli utsatta för idag, inom olika yrken och yrkesroller. Kommunala livsmedelsinspektörer är ett sådant yrke där hot och stress kan förekomma. READ MORE

 4. 4. "Stick vs. Rope. Gun vs. Strand." : The Monomyth and the Hero as Warrior in Kojima Productions' 2019 Video Game Death Stranding

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Beatrice Näsling; [2022]
  Keywords : Kojima Productions; Death Stranding; video game; Joseph Campbell; monomyth; hero s journey; violence; heroic archetypes.; Kojima Productions; Death Stranding; TV-spel; Joseph Campbell; monomyt; hjältens resa; våld; hjältearketyper;

  Abstract : Released in 2019, the video game Death Stranding follows the monomythic structure described by Joseph Campbell in his 1949 book The Hero with a Thousand Faces. The journey begins with the protagonist, Sam “Porter” Bridges, reluctantly accepting his calls to adventure, and, as he begins to move west, he receives supernatural aid from an increasing number of helpers he encounters along the way. READ MORE

 5. 5. Baksidan av djurskyddsarbetet : finns det ett samband mellan veterinärernas djurskyddsanmälningar och hot, trakasserier och våld mot veterinärer i Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mikaela Neijdebro; [2022]
  Keywords : djurskydd; kliniskt verksamma veterinärer; anmälningsplikt;

  Abstract : En viktig del av veterinärers roll i samhället är upprätthållandet av svenskt djurskydd. Ett av veterinärens verktyg är djurskyddsanmälningar, och veterinärer har en lagstadgad plikt att anmäla misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen till länsstyrelsen. READ MORE