Essays about: "Biofuel in transportation"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words Biofuel in transportation.

 1. 1. Alternative fuels for Swedish short sea shipping and inland waterways: Techno-economic study

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Julien Maszelin; [2022]
  Keywords : Alternative fuels Comparison Short sea shipping Inland waterways Sweden Biofuels Fischer-Tropsch Methanol Hydrogen Ammonia Fossil fuels Sustainable transportation;

  Abstract : Climate change is raising huge challenges for all industries worldwide. It is mainly due to anthropogenic activity and energy consumption which is the cause for emissions of greenhouse gas (GHG) among other environmental impacts and is expected to have huge impact on our societies globally. READ MORE

 2. 2. Development and Scaling Up of Test Protocol to a Full-Scale Filter Rig to Investigate Soft Particle Filtration Efficiency in Biofuel Blends

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Saurabh Shinkhede; [2021]
  Keywords : Heavy duty transportation; fuel filter clogging; soft particles; biofuel blends; filter test rig; Tunga transport; igensättning av bränslefilter; mjuka partiklar; biobränsleblandningar; filtertestrigg;

  Abstract : Kommersiella tunga transporter står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. För att minska det globala fotavtrycket hos kommersiella fordon är det vanligt att använda biodrivmedel som ”drop in” bränslen. READ MORE

 3. 3. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energiden- sitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av varmgång i produktlager hos svenska pelletsproducenter

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : David Eriksson; [2020]
  Keywords : enkät; Intervju; pelletslager; pellets; varmgång; självuppvärmning; kartläggning;

  Abstract : Biobränsle som energislag är heterogent till sin natur och har relativt låg energidensitet, vilka är två icke önskvärda egenskaper när det gäller energibärare. För att mot- verka detta kan materialet pelleteras. READ MORE

 5. 5. Sustainable transportation and mapping of logistics activities - With the goal of having fossil-free transportation by 2030

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Author : Therese Lantto; Bengisu Özer; [2020]
  Keywords : Logistics map; transportation; sustainability; fossil-free; food manufacturing; carbon emissions; biofuels; electric vehicles; KPIs; roadmap; Technology and Engineering;

  Abstract : Today’s supply chains have become more global than ever before, which has brought out an enormous increase in environmental damage such as CO2 emissions. In an initiative to become more environmentally friendly, Swedish Food Federation has launched a joint sustainability manifest. READ MORE