Naval ArchitectureRICKY [email protected]

University essay from KTH/Marina system

Author: Ricky Andersson; [2015]

Keywords: ;

Abstract: På allt senare tid har sjöfarten blivit allt mer eftertraktat och ett nödvändigt transportsätt för att frakta de saker som krävs och önskas av oss människor oavsett var på jorden man är. Det finns många olika sorters av fartyg desginade för olika ändamål som t.ex. roro-fartyg för frakt av fordon, containerfartyg för frakt av containers, bulkfartyg för frakt av olja, kol, malm, trä och passagerarfärjor för frakt och nöjesresor med människor. Två bulkfartyg har tagits fram för att klara av att frakta 235 000 ton järnmalm(pellets) och har en marschfart på 13,5 knop. Den låga farten gör att kostnaden för frakten kan hållas nere och ändå klara leveransmålet som är 450 000 ton pellets per månad från Narvik, Norge till New York City, USA. Fartyget har slankhetstalet 0,85, vilket nästan motsvarar en fyrkantig låda, allt för att få en stabil gång under färd. Fartyget har en längd på 333 meter och en bred på 57 meter. Motoreffekten för att driva fartyget är 17 000 kW inkluderat en säkerhetsmarginal med 15 % för extremt väder eller tidspress. Energibehovet i världen är stora och på grund av att de förnyelsebara energikällorna inte räcker till använder man sig av fossila bränslen. Att hitta olja och gas som är ett fossilt bränsle kräver mycket arbete, både i planering samt utrustning. En del av den olja och gas finns offshore och kräver fartyg för transportering och tömning från oljeriggarna men kan också användas för prospektering. Riskerna är dock väldigt stora i denna bransch och måste tas i största beaktning. Det är dyra investeringar i kampen om att hitta de naturtillgångar som finns kvar. Det har i dagsläget blivit aktuellt att undersöka och prospektera i arktiska områden som är helt outforskat, detta ställer givetvis ännu större krav på utrustning och riskerna ökar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)