Essays about: "Five-senses"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word Five-senses.

 1. 1. Upplevelser av landskapet genom människans fem sinnen : en litteraturstudie kring gestaltning med fokus på upplevelsen av miljön genom sinnena med exemplifiering från referensplatser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2016]
  Keywords : sinnen; perception; gestaltning; miljö; återhämtning; trädgård; utomhusmiljö; sinnesupplevelse;

  Abstract : Då design av utemiljöer idag till stor del fokuserar på den visuella upplevelsen av en plats är det intressant att få större kunskap om gestaltning för upplevelser genom övriga sinnen, vilket man med stor fördel kan göra med växter eftersom de har möjlighet att stimulera alla sinnen. Denna uppsats redovisar kunskaper som erhållits i samband med en genomförd litteraturstudie kring hur landskapsarkitekten kan jobba med sinnesupplevelser i sin gestaltning. READ MORE

 2. 2. How do sensory cues and trust affect the customer experience? : A study on the relationships between sensory cues, trust and experience in the Swedish nightclub industry

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Miralem (published under the name Miralem Hasanovic) Helmefalk; [2013]
  Keywords : Experience; Trust; Sensory Marketing; Sensory Cues in Offering Experiences; Nightclubs; Five Senses; Swedish restaurant industry.;

  Abstract : Title How do sensory cues and trust affect the customer experience?, A study on the relationships between sensory cues, trust and experience in the Swedish nightclub industry Author Miralem Hasanovic Tutor Soniya Billore Examiner Sarah Philipson Course Marketing Master Programme, Advanced, Spring 2013, Master thesis, 30 ETCS Keywords Experience, Trust, Sensory Marketing, Sensory Cues in Offering Experiences, Nightclubs, Five Senses, Swedish restaurant industry. Purpose Purpose is to investigate the relationships between sensory marketing, trust and experience in nightclubs. READ MORE

 3. 3. Att skapa positiva kommersiella upplevelser i trädgårdsparken : förutsättningar för upplevelseskapande och användning avupplevelsemarknadsföring

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Magdalena Fredriksson; [2012]
  Keywords : Upplevelser; Upplevelsemarknadsföring; Kommunikation; Upplevelserummet; Social interaktion; Engagemang; Trädgårdsparker;

  Abstract : Rapporten syftar till att ge svar på hur trädgårdsparker i södra Sverige kan använda sig av upplevelsemarknadsföring för att kunden ska få en positiv upplevelse av besöket. Resultatet utgår från både litteraturstudie och empirisk data från intervjuer. READ MORE

 4. 4. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristina Nygren; [2012]
  Keywords : Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Abstract : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. READ MORE

 5. 5. The Impact of Sensory Branding (five senses) on Consumer : A Case Study on "Coca Cola"

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Author : Md. Saffer Uddin; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE