Essays about: "barn interaktion"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words barn interaktion.

 1. 1. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
  Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

  Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE

 2. 2. Combining Digital Games and Rehabilitation

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Erik Holmqvist; Cecilia Marklund; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : AbstraktGenom att använda digitala verktyg går det att stödja barn som är i behov av rehabilitering och på så sätt underlätta deras vardagliga liv. Digitala verktyg som inkluderar ett salutogent perspektiv blir ett allt mer förekommande tillvägagångsätt för att behandla och främja hälsa över en längre tid. READ MORE

 3. 3. Dog bite incidence and associated risk factors : a cross-sectional study on school children in Tamil Nadu

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Dinah Seligsohn; [2014]
  Keywords : dog bite; incidence; risk factors; Tamil Dadu;

  Abstract : Dog bites pose a threat to public health globally and can lead to infection, disfigurement, incapacity, post-traumatic stress syndrome and even death. In geographical areas where rabies is endemic, bites from infected dogs account for over 90% of the human rabies cases. READ MORE

 4. 4. Differences in Children’s Experiences when Playing with a Social Robo : a Field Experiment

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Gunnur von Matérn; [2014]
  Keywords : Robot; HRI; User experience; Pleasurable experience; Play; Playful learning; Interactive design; Romo;

  Abstract : This study explored human-robot interaction where children got to play with the interactive social robot Romo. The focus of the study was to explore if children experienced the interactions with the robot differently depending on two parameters. READ MORE

 5. 5. Juggling with dilemmas when promoting public health : Nurses´ and physicians´ motivating strategies towards vaccine hesitant parents

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Linda Ivarsson Markus; [2014]
  Keywords : bioethics; herd immunity; public health; immunization programs; bioetik; flockimmunitet; folkhälsa; vaccinationsprogram;

  Abstract : Background: To achieve control of a vaccine preventable communicable disease, it is of importance to establish high enough coverage to reach the threshold for herd immunity.  Preventive public health interventions, such as vaccination programmes, create dilemmas between societal versus individual benefits of the programme. READ MORE