Essays about: "barn interaktion"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words barn interaktion.

 1. 1. Emblem use in parent-child interaction : A longitudinal study

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Author : Sofia Tahbaz; [2017]
  Keywords : Emblem use; language acquisition; formulaic gestures; parent-child interaction; productive vocabulary; Emblemanvändning; barns språkutveckling; fasta gester; förälder-barn interaktion; produktivt ordförråd;

  Abstract : This thesis investigates emblem use exploratory in parent-child interaction. Emblems are conventional gestures with a verbal equivalent. The aim of this study was to answer if emblem use facilitates language acquisition. Formulaic gestures – fixed gestures accompanying songs – were examined as a subgesture of emblems. READ MORE

 2. 2. Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad : en pilotstudie som utforskar barns fysiska aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Henriksson; [2017]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; rörelse; utformning; samhällsplanering; rörelsefrihet; barn;

  Abstract : Idag finns ett bristande intresse i stadsplaneringen att skapa utrymme för barn. Att barn behöver fysisk aktivitet är idag omtalat, i samband med att barns tillgång till TV och datorer medför stillasittande, under tiden då barn inte befinner sig i förskolan. READ MORE

 3. 3. Exploring the search functionalities on a website designed for children

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Martin Johansson Sjöwall; [2017]
  Keywords : Children’s Search User Interface; Child-computer Interaction; Information-seeking behavior; Constructive Interaction; Thematic analysis;

  Abstract : The usage of Internet has increased among children. Much of that use comes from watching videos and playing games. There are a few services that cater to this need and Barnkanalen is one of them. However, in order for the service to be usable to children it needs to be adapted for them and content needs to be easily available. READ MORE

 4. 4. More than just Rodent Control : A Transdisciplinary Study on Library Cats and their Impact on the Library as Third Place

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Silvana Lotz; [2017]
  Keywords : Library cats; Human–Animal relationships; Animals – Therapeutic use; Libraries and society; Children and animals; Katter; Bibliotek och samhälle; Djur – sociala aspekter; Djur och människor; Barn och djur;

  Abstract : Introduction. The traditional purpose of library cats has been to keep rodents away. Today most resident library cats can be found in the United States where they even seem to serve other purposes. The aim of this study is to analyze how library cats affect the library’s role as third place in its local community. READ MORE

 5. 5. Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

  University essay from Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Author : Diana Jones Thomory; Nataliia Mykhailovska; [2016]
  Keywords : mobile devices; applications; games; entertainment videos; cognitive development; children development; children interaction; mobila enheter; applikationer; spel; underhållning videor; kognitiv utveckling; barns utveckling; barn interaktion;

  Abstract : Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. READ MORE