Essays about: "conclusion of information system"

Showing result 1 - 5 of 391 essays containing the words conclusion of information system.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 2. 2. Preparing for the Next Big Wave of Disruption: A Case Study in Auto Industry

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Anagha Anand; [2019]
  Keywords : Automobile Industry; Technological innovations; Business model; Business model changes;

  Abstract : Problem The year 1886 is regarded the birth year of the modern automobile. Since then, there have been many innovations that have seen the surface and some that have had an influential effect in changing the paradigm itself. READ MORE

 3. 3. A case study on managing customer data to comply with GDPR

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Shahriar Hossain; [2019]
  Keywords : GDPR; Personal data; Data protection; Information system;

  Abstract : Abstract This bachelor thesis paper presents a case study on the technical actions undertaken by a company in order to manage its customers’ personal information in compliance to GDPR (General data protection regulation), a law that was introduced on the 25th May of 2018. GDPR imposes strict responsibilities on the companies dealing with personal information. READ MORE

 4. 4. Dynamic Pricing in Transport: a study on social and personal implications to travellers

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Luiz Claudio de Freitas Filho; [2019]
  Keywords : transport geography; time geography; dynamic pricing; accessibility; travel; Social Sciences;

  Abstract : Dynamic pricing is a pricing strategy where prices are no longer fixed or constant. Instead, they are continuously readjusted according to perceived demand and factors that influence the desirability of the product. READ MORE

 5. 5. Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Gillsjö; [2019]
  Keywords : antibiotikaanvändning; antibiotika; mjölkkor; nötkreatur; faktorer;

  Abstract : Det är troligt att ökad antibiotikaanvändning ökar risken för antibiotikaresistens. Syftet med denna litteraturstudie är att titta närmare på några av de faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. De faktorer som valts ut är mastitförekomst, ägarens, rådgivarens och veterinärens inställning samt produktionssystem. READ MORE