Essays about: "conclusion of information system"

Showing result 1 - 5 of 384 essays containing the words conclusion of information system.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 2. 2. Preparing for the Next Big Wave of Disruption: A Case Study in Auto Industry

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Anagha Anand; [2019]
  Keywords : Automobile Industry; Technological innovations; Business model; Business model changes;

  Abstract : Problem The year 1886 is regarded the birth year of the modern automobile. Since then, there have been many innovations that have seen the surface and some that have had an influential effect in changing the paradigm itself. READ MORE

 3. 3. A case study on managing customer data to comply with GDPR

  University essay from Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Author : Shahriar Hossain; [2019]
  Keywords : GDPR; Personal data; Data protection; Information system;

  Abstract : Abstract This bachelor thesis paper presents a case study on the technical actions undertaken by a company in order to manage its customers’ personal information in compliance to GDPR (General data protection regulation), a law that was introduced on the 25th May of 2018. GDPR imposes strict responsibilities on the companies dealing with personal information. READ MORE

 4. 4. Dynamic Pricing in Transport: a study on social and personal implications to travellers

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Luiz Claudio de Freitas Filho; [2019]
  Keywords : transport geography; time geography; dynamic pricing; accessibility; travel; Social Sciences;

  Abstract : Dynamic pricing is a pricing strategy where prices are no longer fixed or constant. Instead, they are continuously readjusted according to perceived demand and factors that influence the desirability of the product. READ MORE

 5. 5. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maja Blom; [2018]
  Keywords : lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. READ MORE