Essays about: "local literature of stress"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words local literature of stress.

 1. 1. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Keywords : Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Abstract : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. READ MORE

 2. 2. Systems mapping ofwork-stress mental health inStockholm to inform policydecision making

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rohan Wadhwa; [2019]
  Keywords : work stress; mental health; systems mapping; mental health policy; Stockholm; arbetsstress; mental hälsa; systemkartläggning; psykisk hälsopolicy; Stockholm;

  Abstract : Mental disorders are now the most common disorders for sick leave benefit and the second most common for long periods of sick leave. They are also the most common reason for receiving disability pensions. READ MORE

 3. 3. Sex Work and Humanitarianism : Understanding Predominant Framings of Sex Work in Humanitarian Response

  University essay from

  Author : Michelle Alm Engvall; [2019]
  Keywords : Humanitarianism; Sex Work;

  Abstract : The aim of this thesis is to study how the issue of sex work occurring within humanitarian contexts is addressed by the humanitarian sector, and what this in turn can say about how the problem itself is framed. The analysis focuses on three types of approaches which were identified. READ MORE

 4. 4. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Kyrö; Julia Åstrand; [2019]
  Keywords : urban grönstruktur; urban hälsa; kvalitet; mental hälsa; fysisk hälsa;

  Abstract : Det finns i dagsläget många studier som visar på en koppling mellan urban grönstruktur och positiva hälsoeffekter men trots att forskningen gällande dessa hälsoeffekter ökar, behandlar de flesta studierna fortfarande urbana grönområden som en homogen massa. Det finns alltså fortfarande en kunskapslucka gällande huruvida någon speciell egenskap och/eller kvalitetsaspekt av grönstruktur genererar bättre eller sämre effekter sett till hälsa. READ MORE

 5. 5. Infuence of the modelling of truss joints made of hollow tube sections in finite element models

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Mattheüs Lucassen; [2019]
  Keywords : Truss joints; Circular Hollow Sections CHS ; Fatigue; Finite Element Modelling FEM ; Crane; Boom section; Local joint exibility LJF ; Stress concentration factors SCF ; Fackverksled; Cirkulära ihåliga proler; Utmattning; Finita Elementmetoden FEM ; Kran; Kranarmsektion; Lokal ledexibilitet; Spänningskoncentrationsfaktorer.;

  Abstract : Several boom segments form the crane boom. These segments are often truss structures formed out of circular hollow sections, which are welded together forming the truss joints. A adequate modelling of these truss joints is very important for operational strength and life. READ MORE