Essays about: "local literature of stress"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words local literature of stress.

 1. 1. Producing special-ordered engines : A mapping of the special-order process and the impact of working from home at an engine assembly plant

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Lisa Ögren; [2021]
  Keywords : Customisation; Special-order; Engine assembly; Production system; Kundanpassning; Special-order; Motormontering; Produktionssystem;

  Abstract : This report is presenting a master thesis work in Industrial Design Engineering with a focus on production development at Luleå University of Technology. The thesis work was conducted in the spring term of 2021 at the engine assembly plant of Scania in Södertälje. READ MORE

 2. 2. Reissner Mixed Variational Theorem for Ritz Sublaminate Generalized Unified Formulation

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner

  Author : Pier Antonio Esposito; [2021]
  Keywords : Mechanics; FEM; Ritz; Reissner; Stress; deformations; composite materials; Mekanik;

  Abstract : This thesis is about the development of a new numerical method for the analysis of composite shells. The present work is based on Reissner Mixed Variational Theorem (RMVT), the Sublaminate Generalized Unified Formulation (S-GUF), and the Ritz approximation. READ MORE

 3. 3. The Identification of Collagen Failure in Vascular Tissue

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : Kathryn Dennisson; Nicole Namousi; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Aortic diseases are a common and fatal health issue, regarding various conditions targeting the aorta. The arterial wall consists of two proteins; collagen and elastin (fibers), and they will contribute to the elasticity and strength of the wall. READ MORE

 4. 4. Implementing Inland Waterway Transportation as a mode for Construction Logistics in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Dimitrios Zacharopoulos; Badreddine El Rharbi; [2020-06-22]
  Keywords : inland waterway transportation; sustainable transportation; modal shift; construction logistics; urban transport;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 5. 5. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE