Essays about: "local literature of stress"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words local literature of stress.

 1. 1. Implementing Inland Waterway Transportation as a mode for Construction Logistics in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Dimitrios Zacharopoulos; Badreddine El Rharbi; [2020-06-22]
  Keywords : inland waterway transportation; sustainable transportation; modal shift; construction logistics; urban transport;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 3. 3. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Keywords : Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Abstract : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. READ MORE

 4. 4. Do men have any influence in stopping women and girls from undergoing FGM in Sierra Leone? The case of Mabonkani Village in Bombali District

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Thabile Lorraine Sheila Cele; [2020]
  Keywords : Female Genital Mutilation; human rights; traditional harmful practices; social norms and gender inequality.;

  Abstract : ABSTRACT “FGM is known to have no health benefits and has serious, immediate and long-term physical and psychological health consequences, which can be severe, including post-traumatic stress disorder, depression, anxiety and reduced desire or sexual satisfaction” (28 Too Many, 2014, p5). This master thesis is an attempt to gain male perspectives in strategies to eradicate Female Genital Mutilation, FGM. READ MORE

 5. 5. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE