Essays about: "local literature of stress"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words local literature of stress.

 1. 1. Implementing Inland Waterway Transportation as a mode for Construction Logistics in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Dimitrios Zacharopoulos; Badreddine El Rharbi; [2020-06-22]
  Keywords : inland waterway transportation; sustainable transportation; modal shift; construction logistics; urban transport;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE

 3. 3. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Keywords : Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Abstract : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. READ MORE

 4. 4. Kaniner, gnagare och stress : att förebygga och hantera stress för kanin, marsvin och chinchilla vid poliklinikbesök

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Bernstéen; Kajsa Holmberg; [2020]
  Keywords : kanin; gnagare; marsvin; chinchilla; stress; förebyggande; hantering; veterinärklinik; djursjukhus;

  Abstract : Kaniner, marsvin och chinchillor är bytesdjur vilket gör dem lättstressade. Det finns många tecken på stress hos dessa djur som kan vara bra att uppmärksamma. Andningspåverkan, flyktförsök och vilja att gömma sig är några tecken, men de kan även bli helt orörliga och därmed misstas för lugna. READ MORE

 5. 5. Systems mapping ofwork-stress mental health inStockholm to inform policydecision making

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rohan Wadhwa; [2019]
  Keywords : work stress; mental health; systems mapping; mental health policy; Stockholm; arbetsstress; mental hälsa; systemkartläggning; psykisk hälsopolicy; Stockholm;

  Abstract : Mental disorders are now the most common disorders for sick leave benefit and the second most common for long periods of sick leave. They are also the most common reason for receiving disability pensions. READ MORE