Essays about: "animals and environment"

Showing result 1 - 5 of 816 essays containing the words animals and environment.

 1. 1. An ecological investigation of spiders in coastal meadows : in Uppland and Sörmland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Marie Langbak; [2022]
  Keywords : Spiders; coastal meadows; ecology; diversity; invertebrates;

  Abstract : Coastal meadows are important habitats for many animals, but the habitats are threatened by changes in land use such as abandonment of grazing. On the Swedish East coast, many coastal meadows can be found and they are highly influenced by the brackish marine environment which supports large populations of spiders. READ MORE

 2. 2. Svenska travtränares och mjölkbönders uppfattning om djurskyddslagstiftningen

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Diana Maximez; [2022]
  Keywords : djurskydd; djurskyddslagstiftning; lantbruk; mjölkbönder; travtränare;

  Abstract : Farm animal welfare is an increasingly discussed topic in today's society. Swedish farmers have a notable reputation for their animal husbandry, which include high animal welfare and good health. The Swedish Board of Agriculture has the overall responsibility of the development and maintenance of animal welfare in Sweden. READ MORE

 3. 3. Utfodring av katter i Sverige : samband mellan utfodring och övervikt respektive utfodring och problembeteenden hos katten

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniela Larsson; [2022]
  Keywords : torrfoder; våtfoder; fri tillgång; body condition score; BCS; hull; problembeteenden;

  Abstract : Övervikt är ett ökande problem hos våra sällskapsdjur. Att bedöma hull hos katter är precis som för andra sällskapsdjur en utmaning. Användandet av en hullbedömningsskala så som Body Condition Score (BCS) är ett värdefullt hjälpmedel för att på ett mer objektivt sätt bedöma en katts hull. READ MORE

 4. 4. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elinor Sjöholm; [2022]
  Keywords : RMBD; Raw meat based diets; kräkning; diarré; tandfraktur; tarmruptur; färskfoder; BARF;

  Abstract : Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra hundarnas hälsa. READ MORE

 5. 5. Snow cover related camouflage mismatch decreases survival

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Pieter Otte; [2022]
  Keywords : climate change; snow cover; seasonal colour coat; crypsis; mismatch; camera trap; survival analysis;

  Abstract : Climate change is expected to decrease winter severity at high latitudes, resulting in reduced days of snow cover. Several mammalian and avian species in the northern hemisphere express a seasonal colour coat (SCC) making them white in winter periods and brown or dark in summer. READ MORE