Essays about: "animals and environment"

Showing result 1 - 5 of 771 essays containing the words animals and environment.

 1. 1. Simulating an Ecosystem

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Aron Sjöberg; Emil Wingårdh; Erik Söderpalm; Theo Wiik; Viktor Fredholm; Yvonne Hansson; [2021-09-14]
  Keywords : ecosystem; simulation; Unity; genetic algorithm; evolution; natural selection;

  Abstract : Simulations are computer programs based on models, used to imitate real-life scenarios. Simulating an ecosystem is a great challenge given the various factors thatinteract and animals that coexist. READ MORE

 2. 2. Interactive Ecosystem Simulator

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Keywords : Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Abstract : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. READ MORE

 3. 3. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Keywords : Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. READ MORE

 4. 4. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 5. 5. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Riegertzon; [2021]
  Keywords : silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Abstract : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. READ MORE