Essays about: "animals and environment"

Showing result 1 - 5 of 750 essays containing the words animals and environment.

 1. 1. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Keywords : Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 3. 3. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Riegertzon; [2021]
  Keywords : silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Abstract : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. READ MORE

 4. 4. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Marie Ebbestad; [2021]
  Keywords : Sapajus xanthosternos; kapucin; berikning; bevarande; verktygsanvändning; djurpark;

  Abstract : Golden-bellied capuchins (Sapajus xanthosternos) are small primates from Brazil known for their tool use abilities. They are an explorative species and are capable of several types of tool use. READ MORE

 5. 5. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Keywords : våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Abstract : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. READ MORE