Essays about: "animals and environment"

Showing result 1 - 5 of 727 essays containing the words animals and environment.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE

 3. 3. Capitalism, Animal's Eyes, and the Environment : An essay about the environmental effects of industrial capitalism in Indra Sinha’s Animal’s People

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Author : Viktor Lindström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : This essay explores the correlation between industrial capitalism and environmental damage in Indra Sinha’s Animal’s People. The thesis argues that the grave pollution of land, water, and people in the novel stems from capitalistic exploitation of biophysical resources. READ MORE

 4. 4. Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kristina Kristensen; [2021]
  Keywords : Rangifer tarandus; slakteri; avlivning; välfärd; hjärtstillestånd; död; muskelkontraktioner;

  Abstract : I detta examensarbete studerades hur lång tid det tar för ren vid slakt att uppnå klinisk död (hjärtstopp) efter påbörjad avblodning samt om det skiljer sig mellan kalvar respektive vuxna renar. Vidare har i denna studie fenomenet muskelsammandragningar hos ren undersökts genom att notera frekvensen av dessa samt vilka renar det förekommer hos. READ MORE

 5. 5. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Nordfeldt; [2021]
  Keywords : vildsvin; afrikansk svinpest; kontakt; rörelse; vildsvinskadaver;

  Abstract : Afrikansk svinpest (ASF) är sjukdom som drabbar alla medlemmar i familjen Suidae. Det senaste decenniet har sjukdomen spridit sig snabbt i både Europa och Asien där den har fått stora socioekonomiska konsekvenser. READ MORE