Essays about: "Alzheimer s"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the words Alzheimer s.

 1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 2. 2. A Comparative Study of the Effect of Features on Neural Networks within Computer-Aided Diagnosis of Alzheimer's Disease

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mikael Kolanowski; David Stevens; [2019]
  Keywords : Alzheimer’s disease; computer-aided diagnosis; machine learning; artificial neural networks; Alzheimers sjukdom; datorstödd diagnos; maskininlärning; artificiella neuronnät;

  Abstract : Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease that affects approximately 6% of the global population aged over 65 and is forecasted to become even more prevalent in the future. Accurately diagnosing the disease in an early stage can play a large role in improving the quality of life for the patient. READ MORE

 3. 3. A natural language processing solution to probable Alzheimer’s disease detection in conversation transcripts

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Federica Comuni; [2019]
  Keywords : Bayesian network; long short-term memory recurrent neural network; machine learning; natural language processing; Alzheimer s disease; early detection;

  Abstract : This study proposes an accuracy comparison of two of the best performing machine learning algorithms in natural language processing, the Bayesian Network and the Long Short-Term Memory (LSTM) Recurrent Neural Network, in detecting Alzheimer’s disease symptoms in conversation transcripts. Because of the current global rise of life expectancy, the number of seniors affected by Alzheimer’s disease worldwide is increasing each year. READ MORE

 4. 4. Study of brain imaging correlates of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease with machine learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Canal Garcia Anna; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Accurate diagnosis in the early stages is an important challenge for the prevention and effective treatment of Alzheimer’s Disease (AD). This work proposes a method of analysis of the correlation of Mild Cognitive Impairment (MCI) subtypes and its progression to AD using neuroimages such as structural magnetic resonance imaging (MRI) scans. READ MORE

 5. 5. Tau phosphorylation on threonine 217 as a potential biomarker for neurodegenerative diseases

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Sukri Omar Jama; [2019]
  Keywords : P217; hyperphosphorylation; Taupathies; CSF; plasma; serum; Simoa; antibodies; assay; Progressive supranuclear palsy; Alzheimer’s disease and Global glial Taupathies; P217; hyperfosforyrlering; Taupathies; CSF; plasma; serum; Simoa; antikroppar; analys; Progressiv supranukleär pares; Corticobasal degeneration och Globular glialtauopati;

  Abstract : Hyperfosforylering av biomarkörproteinet Tau förekommer i flera neurodegenerativa sjukdomar som kallas Taupathies. Proteinets huvudfunktion i människokroppen är att modulera flexibilitet och stabilitet för axonal-mikrotubulin. I Taupathies utlöser hyperfosforyleringen av Tau instabilitet och neurodegenerationen. READ MORE