Essays about: "example of conclusion of thesis"

Showing result 1 - 5 of 320 essays containing the words example of conclusion of thesis.

 1. 1. Performance Evaluation of Multicast Behavior in Congested Networks

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Author : Urmila Jyothula; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Compuverde’s software-defined storage product uses multicast for the communication between servers in a cluster. The product makes use of IP UDP multicast for sending status messages between the servers that forms the storage cluster. The storage clusters capacity and performance scales linear to the number of servers in the cluster. READ MORE

 2. 2. Do Leaders Prioritise Crisis Preparedness? : A study of how leaders can affect the level of crisis preparedness in SMEs

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Lena Hussmann; Jonna Schippert; [2019]
  Keywords : Crises; Crisis; Crisis Management; Crisis Preparedness; Crisis Readiness; Leaders; Management; SMEs;

  Abstract : Background: Crisis and crisis management is a research topic that since the 1980s has gotten increasing amounts of attention in research. A crisis refers to an event that may have severe effects on an organisation's survival, making it important to know how to prepare for them. Interest in research about crisis preparedness has been growing. READ MORE

 3. 3. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Botvidsson; [2019]
  Keywords : community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Abstract : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. READ MORE

 4. 4. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE

 5. 5. How do firms choose payment method in M&As?

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Vilhelm Borelius; Madeleine Dahlgren; [2019]
  Keywords : M A; Cross-border; credit rating; payment method; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this project is to examine if the existence of a credit rating and if the level of credit rating for the acquirer and target influences which financing source is used in cross-border and domestic M&As. The empirical methods used are the probit and GLM logit models. READ MORE