Essays about: "Architects"

Showing result 1 - 5 of 598 essays containing the word Architects.

 1. 1. Hus med flyt : Building on water to combat urban congestion and climate change

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Martina Karlsson; [2019]
  Keywords : Arkitektur;

  Abstract : Hus med yt project aims to restore the splashes, ripples, oods, waves, streams, and droplets of water as manifestations of its presence in the built environment. An implementation of affordable oating dwellings dealing with the reality of climate change and urbanization which is demanding a new way of planning urban cities. READ MORE

 2. 2. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2019]
  Keywords : gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Abstract : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. READ MORE

 3. 3. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Keywords : sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. READ MORE

 4. 4. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 5. 5. A Study on Life Cycle Assessment-based Tool for the Early Stage of Building Design

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Nazila Ravan; [2019]
  Keywords : Architects; architectural design; buildings; carbon footprint; life cycle assessment; sustainability; tool;

  Abstract : The responsibility of the building sector to diminish the harmful environmental impacts, locally and globally, has been extensively considered. Thus, Environmental Impact Assessment (EIA) in building and construction practices has been widely implemented. READ MORE