Essays about: "Bayan Taleb"

Found 1 essay containing the words Bayan Taleb.

  1. 1. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

    University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Author : Bayan Taleb; [2021]
    Keywords : Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. READ MORE