Essays about: "CONSTRUCTION project management"

Showing result 1 - 5 of 250 essays containing the words CONSTRUCTION project management.

 1. 1. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Keywords : heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Abstract : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... READ MORE

 2. 2. Tourism in Time of Epidemics

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Davide Celotto; [2021]
  Keywords : Tourism organisations; Crisis Communication strategies; Situational Crisis Communication Theory; Organisational reputation; Service Management.; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this research project is to study the role played by communication strategies on organisational reputation among the different stakeholders involved during the current COVID-19 pandemic outbreak. In doing so, this master thesis aims to understand how crisis communication aids the management of service processes and the construction of organisational image during crises. READ MORE

 3. 3. Stockholm Concert Hall : Management of a project in the 1920s

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Author : Kjell Rodenstedt; [2021]
  Keywords : Project management; historic project; roles and responsibilities; Concert Hall; Bourdieu; construction; the 1920s;

  Abstract : The beginning of the 20th century was an epoch when new industries were established, migration to the cities were increasing, the service sector was growing, and with an increased middle class. Many of the new developments were endeavors, which we today would call projects. READ MORE

 4. 4. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 5. 5. Self-Stabilizing Platform

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : MARCUS AKKILA; BIX ERIKSSON; [2020]
  Keywords : Mechatronics; PID controller; Control theory; Arduino; Servomotor; Inertial measurement unit; Self stabilization; Mekatronik; PID-regulator; Reglerteknik; Arduino; Servomotor; Tröghetssensor; Självstabilsering;

  Abstract : This project explores the possibility to stabilize a hand held serving-tray using a micro-controller, two servomotors and an inertial measurement unit (IMU). It is heavily focused on control theory, specifically using a PID controller. READ MORE