Essays about: "Dairy cow"

Showing result 1 - 5 of 313 essays containing the words Dairy cow.

 1. 1. Comparison between conventional and organic farming systems : an LCA study of milk production

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Yue Gu; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Agriculture has always been an important part in people’s daily life and has been developing over centuries with the development of technology and contributing to the rise of civilizations. Based on the production method, conventional and organic farming systems are currently the two main farming systems. READ MORE

 2. 2. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jenny Carlander; [2021]
  Keywords : mjölkkor; hälta; hältbedömning; tidig upptäckt; objektiv; automatisk; smärtbedömning;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor medför lidande för korna och ekonomiska förluster för djurhållaren. En automatiserad metod för hältdetektion som går att använda i stallmiljö skulle kunna leda till tidigare upptäckt av hälta och minska de negativa konsekvenserna. READ MORE

 3. 3. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Monica Höjerslev; [2021]
  Keywords : mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Abstract : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). READ MORE

 4. 4. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sofia Wahlèn; [2020]
  Keywords : genomisk selektion; enkät; avelsvärdering; mjölkkor; avel; genetiska markörer;

  Abstract : Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. READ MORE

 5. 5. Composition and processability of milk from older cows : a pilot study on milk quality differences between young and old cows

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Gabriella Apelthun; [2020]
  Keywords : Raw milk quality; lactation number; gel firmness; rennet coagulation time; Swedish Holstein; Swedish Red;

  Abstract : Most Swedish dairy cow’s life expectancy is five years, which is 2.5 lactations. The most common reason for dairy cows being culled are e.g. READ MORE