Essays about: "Education for Sustainable Development"

Showing result 1 - 5 of 223 essays containing the words Education for Sustainable Development.

 1. 1. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Soledad Zamora; [2019]
  Keywords : Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Abstract : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. READ MORE

 2. 2. Gender Equality as ‘Political Indoctrination’ : A case study on Brazil’s turn towards conservative university policies

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Kristin Tunek; [2019]
  Keywords : Brazil; gender equality; ‘gender ideology’; Escola sem Partido; political indoctrination; high level of education; radical conservative congregations;

  Abstract : ‘Gender ideology’ is a term used by radical conservative congregations to contemn issues around gender, such as reproductive rights and gender studies, for it is seen as a conspiracy against traditional family values. Congregations that use the term also embrace other forms of anti-gender rhetoric as they aspire to influence decision-makers to adopt policies against gender matters, for instance same-sex marriages and transgender rights. READ MORE

 3. 3. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Fanny Åkerström; [2019]
  Keywords : Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Abstract : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. READ MORE

 4. 4. Kan förebyggande åtgärder ersätta anthelmintika i kampen mot hästens lilla och stora blodmask?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Lindfors; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; Cyathostominae spp.; anthelmintikaresistens; ; beteshygien; växelbete; Duddingtonia flagrans;

  Abstract : Hästens lilla blodmask, Cyathostominae spp., och hästens stora blodmask, Strongylus vulgaris, tillhör hästens vanligaste inälvsparasiter och ger kliniska symptom av varierande allvarlighetsgrad. READ MORE

 5. 5. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johan Öhrmalm; [2019]
  Keywords : massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Abstract : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. READ MORE