Essays about: "FEM"

Showing result 1 - 5 of 2144 essays containing the word FEM.

 1. 1. Adagio For The Internet Of Things : IoT penetration testing and security analysis of a smart plug

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Raman Salih; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The emergence of the Internet of Things (IoT) shows us that more and more devices will be connected to the internet for all types of different purposes. One of those devices, the smart plug, have been rapidly deployed because of the ease it brings users into achieving home automation by turning their previous dumb devices smart by giving them the means of controlling the devices remotely. READ MORE

 2. 2. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Ådén; [2021]
  Keywords : betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Abstract : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. READ MORE

 3. 3. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elsa Alkelin; [2021]
  Keywords : UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. READ MORE

 4. 4. “I never doubted that I made a difference” : Personal experiences from physical therapists working after the earthquakes in Nepal.

  University essay from Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Author : Mimmie Örn; Matilda Roempke Lindström; [2021]
  Keywords : physical therapy; experiences; earthquake; Nepal.;

  Abstract : Background:  Earthquakes and other natural disasters have increased over recent years, more people around the world are living with disabilities. The physical therapists have an important role to increase function and restore quality of life. READ MORE

 5. 5. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Axelsson; [2021]
  Keywords : Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Abstract : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. READ MORE