Essays about: "types of education"

Showing result 1 - 5 of 167 essays containing the words types of education.

 1. 1. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Beata Willeborn; [2020]
  Keywords : barns självständiga mobilitet; barns i staden; skolvägen; utemiljö;

  Abstract : I dag har barn en begränsad rörelsefrihet i staden. Antalet barn som reser självständigt till skolan minskar och samtidigt ökar barns stillasittande. Arbetet syftar till att beskriva hur den fysiska miljön, påverkar barns självständiga mobilitet och hur den kan främjas. READ MORE

 2. 2. “What is Fun for You, is What’s Important to Us!” : Image Work and Positional Games in Swedish Upper Secondary Education

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Jonathan Schunnesson; Jakob Westergren; [2019]
  Keywords : Competition; Discourse Analysis; Image; Upper Secondary Education;

  Abstract : How do upper secondary schools work with image to compete online? Through meso-discourse analysis we have analyzed the descriptions of 147 schools offering university preparatory programs in Stockholm County, at one of the larger online information portals for upper secondary education (gymnasium.se). READ MORE

 3. 3. “And so each and every teacher has to handle it to the best of their abilities”

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Ibrahim Musa; Charles Nordström; [2019]
  Keywords : Newly Arrived Students; Second Language Acquisition; Strategies; Methods; Culture;

  Abstract : The purpose of this study was to investigate the methods and strategies teachers in Malmö and Lund, Sweden, use to overcome issues faced when working with newly arrived students in teaching English. There was a need to explore this further since there is a lack of previous research in the area, as well as a lack of education on how to teach these students. READ MORE

 4. 4. Evaluating Swedish Preschool Teachers’ Documentation Practices Since the 2010 Curriculum Review Using Sheridan’s Competency Rubrics A Systematic Literature Review from 2011-2019

  University essay from Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Author : FOLAKE SOYEGE; [2019]
  Keywords : preschool documentation; preschool education; teacher competence; Sweden;

  Abstract : Preschool documentation has been a recent topic in Sweden amongst preschool teachers, preschool managers, education policymakers, and researchers. Interest in this topic is driven in part by the 2010 revision of the Swedish preschool curriculum that introduced requirements concerning the use of documentation in follow-up, evaluation, and development activities in preschool. READ MORE

 5. 5. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ekstam; [2019]
  Keywords : social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

  Abstract : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. READ MORE