Essays about: "Hammenhög"

Found 1 essay containing the word Hammenhög.

  1. 1. Gullåkerparken och dess lignoser : då, nu och i framtiden

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Sofia Olsson; [2013]
    Keywords : Gullåker; Hammenhög; lignoser; träd; inventering; dokumentation;

    Abstract : Hammenhög är vida känt för sina odlingar av blomsterlök, prunkande blomsterfält, grässkulpturer och idéträdgårdar. Allt detta fanns på den fastighet som på 1930-talet kom att kallas Gullåker, platsen för fröfirman Otto J. Olson & Son, senare Hammenhögs Frö AB. READ MORE