Essays about: "Inventory Management research method"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words Inventory Management research method.

 1. 1. The Quest for Accurate Inventory Records - A case study of the scrap management process at a Swedish manufacturing company in the automotive industry

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jonas Pälvärinne; Jonathan Johansson; [2020-06-17]
  Keywords : Inventory record inaccuracy; inventory management; operational trade-off; manufacturing strategy; mixed methodology;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 3. 3. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oscar Björklund; [2020]
  Keywords : bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Abstract : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. READ MORE

 4. 4. Lean Six Sigma for In-Process Quality Improvement : Case Study of a Battery Cell Production Process

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Amiin Bihi; [2020]
  Keywords : Lean; Six Sigma; Value Stream; Quality Control; In-Process Quality Control; Process Optimization; Lean; Six Sigma; Värdeflöde; Process Kvalitetsstyrning; Processoptimering;

  Abstract : Purpose The purpose of this thesis is to investigate the efficiency and performance of Quality control with focus on the inspections performed within production processes and how Lean Six Sigma can affect them. This can be done through mapping a current state to identify inefficiencies and wastes. READ MORE

 5. 5. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Eurenius; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; CPTED Crime Prevention Through Environmental Design ; trygghet;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gestaltning kan öka tryggheten i ett urbant område. För att besvara syftet valdes metoden Brottsprevention genom urban design, även kallad Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED är en beprövad metod som anses kunna minska brott och därigenom öka tryggheten. READ MORE