Essays about: "Martin Blankstedt"

Found 1 essay containing the words Martin Blankstedt.

  1. 1. Pay-for-delay settlements at the crossroads in the EU: will we walk the object path or the road to effects analysis?

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Martin Blankstedt; [2016]
    Keywords : competition law; patent settlements; intellectual property rights; pay-for-delay; Lundbeck; Law and Political Science;

    Abstract : Detta fördjupningsarbete kommer att undersöka hur Europeisk konkurrensrätt ska verkställas i relation till så kallade ’pay-for-delay’-avtal, vilka är avtal där värdeöverföringen sker från patentinnehavaren till den som begår patentintrång: tvärtemot hur en typisk förlikningsprocess ser ut. Dessa avtal har under det senaste decenniet, framförallt i läkemedelsindustrin, varit under granskning av den Europeiska Kommissionen på grund av dess potentiella konkurrensbegränsande effekter. READ MORE