Essays about: "Henrik Forsgren"

Found 2 essays containing the words Henrik Forsgren.

 1. 1. Classification of HRV-signals using Time-Frequency Analysis

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Ante Forsgren; Henrik Kragh; [2018]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : Heart rate variability (HRV) is a term within cardiology describing the natu- rally occurring variation of the time interval between heartbeats, and high HRV activity has been linked to both cardiovascular and non-cardiovascular health. This bachelor thesis aims to find differences between HRV-signals where short term physical strain (pain) was induced and HRV-signals where no such strain was applied. READ MORE

 2. 2. Global koordinering av kunskapsintensiva dotterbolag : – en fråga om relationer?

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Henrik Forsgren; Anna Hedström; [2007]
  Keywords : Kontroll; kunskapsintensiva dotterbolag; strategisk roll; ;

  Abstract : Kunskapen sätter dotterbolaget i en position där det relativt självständigt kan utveckla nya system och generera mer kunskap. Resultaten kan tolkas som att relationerna mellan moder- och dotterbolaget inte längre karaktäriseras av traditionell övervakning utan mer av ett samarbete baserat på ömsesidigt beroende och delade värderingar. READ MORE