Essays about: "problems of tourism in India"

Found 2 essays containing the words problems of tourism in India.

 1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andrèe Olsson; [2017]
  Keywords : temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Abstract : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. READ MORE

 2. 2. ICT Awareness in Small Enterprises In the Indian Tourism Branch

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Jasmina Badnjevic; Lena Padukova; [2007-04-25T09:52:44Z]
  Keywords : ICT; e-commerce; India; small companies; tourism;

  Abstract : The boom of information and communication technology (ICT) in India is a well-known phenomenon with a positive impact on the economy. As tourism industry and small companies are of big importance for India’s economy, this thesis examines the ICT awareness in small travel agents and tour operators, in terms of ICT awareness definition, its level, and the affecting factors. READ MORE